30/06/2015

תגיות:
,,

 בעתירה שהוגשה ביום חמישי (11.6.2015) מבקשת העמותה מבית המשפט שיורה לאוניברסיטת תל אביב, לאוניברסיטה העברית ולאוניברסיטת בר אילן לספק מידע הנוגע לניסויים שהן עורכות בבעלי חיים, בהתאם להוראות חוק חופש המידע, ולאחר שהאוניברסיטאות סירבו לחשוף מידע זה.

 

ברקע לעתירה ניצבת העובדה שהאוניברסיטאות טוענות כל הזמן שהן מבצעות אך ורק ניסויים הכרחיים בבעלי חיים, ומקפידות על קיום כל הוראות החוק, אבל באותה נשימה נלחמות כדי להסתיר מהציבור את המידע שנוגע לשימוש הזה בבעלי חיים שהן מבצעות. אם הכל כל כך חיוני ולגיטימי, היה מצופה מהן לגלות מיוזמתן את המידע הזה ולנהוג בשקיפות ציבורית, ולא להלחם בכל הכח כדי להסתירו מהציבור, הסתרה שרק מעלה חשדות למעשים לא כשרים ולנסיון להסתיר מהציבור את התופעה ולמנוע דיון ציבורי וביקורת.

 

העתירה הוגשה על רקע תיקון לחוק חופש המידע שנכנס לתוקף בחודש פברואר האחרון, ומגביר את חובת השקיפות שחלה על מוסדות להשכלה גבוהה שמקבלות תקציבים מהמדינה. לפני תיקון החוק, נדרשו האוניברסיטאות לגלות אך ורק מידע הקשור לענייניהן הכספיים, דבר אשר אפשר להן להמנע מגילוי מידע הנוגע לניסויים שהן עורכות בבעלי חיים. בעקבות התיקון לחוק ביקשה העמותה לקבל מידע שיאפשר לה לברר, בין השאר, אם אכן מאושרים ניסויים בבעלי חיים רק לאחר שהובהר כי אין חלופה אחרת.

 בעתירה מבקשת העמותה שהאוניברסיטאות יחשפו פרוטוקולים מדיוני הוועדה שמאשרת ניסויים בבעלי חיים, דו"חות על טיפולים ווטרינריים שניתנו לבעלי החיים שנזקקו לכך, דיווחים על תקלות מיוחדות שהתרחשו במהלך הניסויים ועוד. מדובר במידע שבמדינות מערביות אחרות, כדוגמת אנגליה וארה"ב, נחשף על ידי מוסדות אקדמיים כדבר שבשגרה, ולכן אין הצדקה שבישראל ינהגו האוניברסיטאות אחרת וינסו להסתירו מהציבור.

 

כמפורט בעתירה שהגישה העמותה, האוניברסיטאות מבקשות להמנע מגילוי המידע שהתבקש על ידי תנו לחיות לחיות, עד להכרעה בערעור שהוגש על ידן על פסק דין שניתן לפני 4 חודשים וחייב את המועצה לניסויים בבעלי חיים למסור מידע סטטיסטי בנוגע לניסויים שנערכים במדינת ישראל.

 

לדברי עו"ד קרין פרלשטיין, המרכזת את מחלקת "הגנה על בעלי חיים במחקר" בעמותת תנו לחיות לחיות: "שקיפות בנוגע לשימוש שנעשה בבעלי חיים במחקר היא קריטית לצורך הגנה עליהם. התנגדות האוניברסיטאות לגלות את המידע מאכזבת ומחשידה, גם לאור העובדה ששקיפות ומתן אפשרות להשמעת ביקורת עניינית הן מאבני היסוד של השיטה המדעית ושל האקדמיה."

לדברי מנכ"לית העמותה יעל ארקין: "מבחינתנו מדובר בלא פחות משערורייה שאוניברסיטאות אשר נהנות מכספי ציבור מסתירות מהציבור מידע שהוא חיוני לצורך שיח ציבורי וביקורת. עמותת ‘תנו לחיות לחיות’ מחויבת למאבק להגברת השקיפות בנוגע לניסויים בבעלי חיים"