20/05/2015

תגיות:
,,,,,

 באופן צפוי, הכתבות במדור כוללות שבחים למוצרי חלב, כמעט כולן מלוות בתמונות של מוצרי חלב, ואין בהן ביטוי למחלוקת הקיימת בין תזונאים לגבי נזקי החלב. אתמול (19.5.2015) עתרנו לבית המשפט לקבל מידע מלא אודות העסקה הזו והאופן שבו בוצעה הלכה למעשה.

אתמול (19.5.2015) עתרנו לבית המשפט לקבל מידע מלא אודות העסקה הזו והאופן שבו בוצעה הלכה למעשה.

 

מתוך העתירה:

 

"האם ייתכן שגופים כלכליים אינטרסנטיים, שחלקם נשלטים בידי בעלי-הון פרטי מקומי וזר, פעלו תחת המטריה של גוף סטטוטורי כדי לקנות בכסף מסרים שיקבל הציבור במסגרת כלי תקשורת מרכזי בישראל? אם כן, כיצד פעל המהלך הזה הלכה למעשה?

 

מועצת החלב היא חברה לתועלת הציבור, ובעלת מעמד סטטוטורי. באסיפה הכללית של מועצת החלב ובמועצת המנהלים שלה יש רוב מוחלט לגורמים הכלכליים העוסקים בייצור חלב ושיווקו: נציגים של ארגוני חקלאים ושל מחלבות, כגון תנובה ושטראוס. תנובה היא תאגיד הנשלט בידי חברת השקעות סינית, ואילו שטראוס היא חברה בשליטה משפחתית ישראלית, הנסחרת בבורסה ומקיימת שיתופי פעולה עם תאגידי מזון בינלאומיים, כגון תאגיד דנונה.

 

בין מטרותיה של המשיבה, שהוגדרו לה בחוק: עידוד צריכת חלב ומוצריו.

 

במסגרת פעולותיה לעידוד הצריכה של חלב ומוצריו, התקשרה מועצת החלב עם אתר ynet של קבוצת ידיעות אחרונות, להקמת מדור "תזונת ילדים". עלות ההתקשרות עבור מועצת החלב היתה 400,000 ₪. ואכן, רבות מהכתבות שהתפרסמו בפורום זה מקדמות את הצריכה של מוצרי חלב, מציעות דרכים לעיבודם ולהגשתם, טוענות ליתרונות תזונתיים שלהם או מכחישות טענות בדבר בעיות תזונתיות הכרוכות בצריכתם.

 

ויודגש, אף שהתשלום של המשיבה היה להקמת מדור ‘תזונת ילדים’, ההצדקה הבלעדית להתקשרות מבחינת המשיבה ומבחינת המנדט שלה, המוגדר בחוק, הוא עידוד הצריכה של מוצרי חלב: חינוך לתזונה נכונה אינו כלול בין מטרותיה של מועצת החלב; עידוד צריכת החלב הוא אחת ממטרותיה המרכזיות."

 

בעתירה ביקשנו את מלוא המסמכים הנוגעים להתקשרות בין מועצת החלב לבין ynet. וכך כתבנו:

 

"מידע הוא חשוב. מידע הוא בסיס לשיח ציבורי דמוקרטי. חשוב אף יותר ממנו הוא המידע אודות אופן יצירתו של המידע; מידע אודות האופן בו מעוצב השיח הציבורי הדמוקרטי מאחורי הקלעים.

 

עניינה של עתירה זו הוא באופן שבו רשות ציבורית (כזו שהשליטה בה היא בידי גופי הון פרטיים) משפיעה – באמצעות כסף – על השיח הציבורי בתחום הרגיש של תזונת ילדים.

מדובר בסוגייה בעלת עניין ציבורי רב.

 

מדובר בסוגייה שלעותרת יש בה עניין מיוחד, משום שכאשר שדה השיח הציבורי בתחום צריכת החלב הוא מוטה ואינו מאוזן (leveled), נפגעת גם ההגנה על בעלי-חיים. כאשר צרכנים מקבלים הכרעה אם לצרוך חלב, ובאיזו כמות, בהשפעת פרסום סמוי במקום על בסיס שוק דעות משוכלל ומאוזן, רבים יותר עשויים לבחור בצריכת חלב מוגברת, שמביאה לניצול אינטנסיבי יותר של בעלי חיים רבים יותר".