19/04/2015

תגיות:
,,,,,,

 לכבוד,

שקוף,

המכרז החברתי הראשון,                                                                                    באמצעות דוא"ל

א.ג.נ,

הנדון – מכירת גורי כלבים במכרז אינטרנטי

 

בשם עמותת "תנו לחיות לחיות", עמותה רשומה העוסקת בהגנה על זכויות בעלי חיים (להלן: "העמותה") , הריני לפנות אליך בעניין הנדון כדלקמן:

 

  1. לעמותה הגיע מידע על כך שאתם שוקלים למכור גורי כלבים מסוג אקיטה (למרות שאין זה משנה באיזה סוג כלב מדובר) במכרז מקוונן.
  2. אנא רשמו לפניכם את התנגדותנו הנחרצת למסחר בבעלי חיים – נשמות טהורות של בית רבן באמצעות האינטרנט, יש בכך פסול ופגם.
  3. מציאת בית לבעל חיים אינה פעולה מסחרית גרידא אלא מדובר בתהליך שבו יש לבחון מי רוכש את בעל החיים, אילו תנאים יהיו לו, האם הרוכש מכיר את הגזע ואת הדרישות המיוחדות שלו, האם יכול הרוכש לטפל בכלב, האם יש לו ניסיון עם כלבים כאלו וכו'…
  4. עצם המחשבה להתייחס לבעל חיים כאל חפץ – מיטלטלין עובר לסוחר – מקוממת ומעלה תהיות ומחשבות רבות.
  5. זאת ועוד, כמי שמוכרים ו/או מתווכים חלים עליכם חובות מכוח הדין בכלל ובמקרה שמדובר בגזעים מסוכנים בפרט (מקווה שאתם לא מתכוונים להתרחב גם לתחום זה).
  6. זאת ועוד, מבחינה עסקית לא שיהיה זה חכם שאוכלוסייה ענקית של אוהבי בעלי חיים תחרים אתכם בשל מכירה זאת.
  7. אשר על כן אנו קוראים לכם שלא למכור בע"ח.

 

בכבוד רב,

שגיב לוי, עו"ד                                                              אתי אלטמן

היועץ המשפטי                                                             דוברת העמותה וממייסדיה

 התגובה לא אחרה לבוא:

 

ערב טוב,

 

תודה על מכתבכם.

בניגוד לתגובות האלימות והמתלהמות של אחרים, הוא גרם לנו לחשוב ולבחון שנית את הנושא.

סקר דעת הקהל שלנו הסתיים.

המכרז החברתי לא יפרסם מכרזים שעניינם מכירת בעלי חיים.

פוסט חדש בעניין זה פורסם זה עתה בעמוד הפייסבוק שלנו.

 

סופ"ש נעים,

אילונה דרינדין,

מנהלת תפעול וקשרי חוץ,

שקוף – המכרז החברתי הראשון

 

 

 

בברכה,

שקוף – המכרז החברתי הראשון