04/01/2021

תגיות:
,,

בג”ץ רוצה לשמוע הסברים ממשרד החקלאות!

בנובמבר עתרנו לבג”ץ נגד שר החקלאות, על מנת שיורה לו לפעול להפסקת ההתרבות הבלתי מבוקרת של כלבים משוטטים.

בעתירה התייחסנו לתקציב של 4.5 מיליון ₪ בשנה, שנועדו בחוק לצמצום התרבות של כלבים משוטטים, אבל משרד החקלאות מקצה כבר שנים, מאז חקיקת סעיף התקציב הזה, לשלל פעילויות שאין להן שום קשר לצמצום התרבות ולעיקור וסירוס.
במשרד החקלאות מנסים לטעון שתמיכה בימי אימוץ, לדוגמה, באמצעות התקציב של צמצום ההתרבות, עוזרת לצמצם התרבות של כלבים משוטטים, אבל הגורמים המקצועיים במשרד מודים בעצמם שבגלל הקורונה אין בכלל חוסר במקום בכלביות השנה.

אתמול, רגע לפני סוף השנה, קיבל בג”ץ החלטה לתת צו ביניים, ולהקפיא את ההקצאה של התקציב לפרוייקטים שאינם קשורים ישירות לעיקור וסירוס, עד הדיון בעתירה שלנו. זה אומר שמשרד החקלאות יצטרך להתייצב ולתת הסברים ביחס לדרכים המשונות, הלא הגיוניות והלא-חוקיות שמצא לשימוש בתקציב שנועד להתחיל לפתור את בעיית הכלבים המשוטטים בישראל. בעיה שגורמת סבל לכלבים, לבעלי חיים אחרים ולבני האדם.

משרד החקלאות מנסה לטעון בתגובה שלו לכתבה ב-YNET שהתקציב יילך לאיבוד בגלל שהשנה נגמרת. אבל בית המשפט הבהיר שהצו ניתן כדי שהדיון יוכל להיעשות בהקצאת התקציב לפני שהיא נעשית – כך שהתקציב ימתין לפסיקת בית המשפט. בינתיים משרד החקלאות יכול לשאול את עצמו איך יכול להיות שפרסום התוכניות להקצאת התקציב של שנת 2020 פורסמה באיחור של שנה.
אנחנו נמשיך לעבוד ולעדכן אתכם בהתפתחויות!