03/12/2014

תגיות:
,,,,,,

 כך, למשל, יקוצר מאוד משך הזמן שחזירות מוחזקות בבידוד, בתאים שלא מאפשרים שום תזוזה, ותהיה חובה לתת לחזירים במכלאות כמה גירויים חושיים מינימאליים. נקבעו סטנדרטים מינימאליים לגודל המכלאות, לטמפרטורות, לאוורור ועוד. אבל התנאים ימשיכו להיות תנאיםתעשייתיים, שמנוגדים לטבעם ולצרכיהם של החזירים. גם הסירוס וחיתוך השיניים והזנבות, שנהוגים בתעשייה, יימשכו בשלב זה – בלי הרדמה אבל עם משככי כאבים.
אחת התקנות שאושרו עוסקת באופנים בהם מותר להרוג חזירים "המתת חסד". מזכירת הוועדה שאלה מה זה "אקדח בריח שבוי" ( אקדח שלא יורה כדורים אלא מעין מוט מתכת שמרסק את המוח ואז חוזר אל תוך המכשיר).
 אחרי שניתן ההסבר, ההבעה על פניהם של יו"ר הישיבה, ח"כ אילטוב, ושל שאר הנוכחים, אמרה הכול: את התיאבון לבשר חזיר הם איבדו. לפחות כל עוד הדיון יהיה חי בזכרונם.