28/07/2014

תגיות:
,,,,

 
היום בצהריים (27.7.14) אישרה ועדת החינוך של הכנסת, האחראית על חוק צער בעלי חיים, תקנות ליישום החוק במשקי חזירים לבשר. נוסח התקנות שאושר כולל כמה הישגים לבעלי-חיים – אך מרבית הטיפולים המתעללים, כמו המצוקות הנגרמות מהם לחזירים,יימשכו כמקודם. כך למשל, תאי ההיריון לחזירות נאסרו, אך חזירות מיניקות ימשיכו להיות מוחזקות בלי אפשרות תנועה, ומאתיים אלף חזירים יעברו מדי שנה חיתוך אברים ללא הרדמה.

אנונימוס ותנו לחיות לחיות הצליחו להביא לשורה של הישגים 
משמעותיים, חלקם בקנה מידה עולמי, במסגרת התקנות הללו:

– התקנות אוסרות להחזיק חזירות בתקופת ההיריון בתאים שלא מאפשרים להן שום תנועה כמקובל היום. החזירות ההרות יוחזקו מרבית הזמן בקבוצות, ולא יבודדו זו מזו יותר מימים אחדים. בתקופת ההמלטה וההנקה מתירות התקנות להחזיק את החזירות בתאים שלא מאפשרים להן תנועה כלשהי לתקופה של עד 14 יום. כיום נהוג להחזיק את החזירה בתנאים אלו כל תקופת ההיריון וההנקה, ולמעשה מרבית חייה.

– התקנות קובעות שטחי מינימום להחזקת חזירים, שיאפשרו לכל החזירים לשכב על צדם בו זמנית. מדובר בשטח קטן ובלתי מספק לחלוטין – אולם בשיפור של ממש לעומת המצב הקיים, ובתקן מהמתקדמים בעולם היום.

– התקנות מחייבות לספק לכל חזיר קש או חומר אחר כאמצעי ל"העשרה סביבתית" – וזאת בניגוד למצב הקיים היום, בו החזירים מוחזקים במכלאות חשופות ללא שום גירוי כלשהו.

– ניתנו לשירותים הווטרינרים כלים לצמצם פגיעות בחזירים שמקורן בעיוות תורשתי: בעשרות השנים האחרונות עוות גופו של החזיר, באמצעות מניפולציות גנטיות, באופן שגורם לתמותה גבוהה של גורים ולמצוקות אחרות. התקנות יאפשרו לצמצם את הפגיעות הללו.

– בנוגע לסירוס החזירים, לקיטום הזנבות שלהם ולחיתוך שיניהם, מחייבות התקנות את משרד החקלאות להציג לוועדת החינוך של הכנסת בתוך שנתיים נתונים מדעיים, על-מנת שתיבחן האפשרות להפסיק את חיתוך האברים הללו.

תחושותינו בנוגע לתקנות מעורבות. מצד אחד, אין ספק שמדובר בהתקדמות ביחס למצב הקיים, ובתקנות שבנושאים מסוימים הן מתקדמות בקנה מידה עולמי. מצד שני, התקנות עדיין מאפשרות להחזיק חזירים בתנאים קשים של חסכים חושיים והתנהגותיים, במכלאות צפופות ומשמימות. ההחזקה של חזירות ללא שום אפשרות תנועה במשך שבועיים ימים, הפרדת הגורים מאמותיהם לפני הגיעם לגיל הגמילה הטבעי, והחיתוך של אברים ללא הרדמה – גם אלו יימשכו. כאן האחריות עוברת אל הצרכן.

אנחנו מברכים על התקנת התקנות, ושמחים שחלק מהדרישות המינימאליות שהצבנו שולבו בהן. עם זאת, חשוב שהציבור יהיה מודע עד כמה ההגנה על החזירים היא מזערית, וכמה אכזריות מותרת גם במסגרת התקנות הקיימות. חזירים הם יצורים חשים וסקרנים, עם אינטליגנציה דומה לזו של כלב. מי שקונה את בשרם צריך לדעת שהם הוחזקו – לפי חוק – בתנאים קשים של צפיפות וחסכים, ועברו ניתוחים אכזריים ללא הרדמה.