21/03/2014

תגיות:
,,,

 לכבוד
חה"כ הרב שי פירון
שר החינוך

כבוד השר,

הנדון: התנדבות תלמידים בתעשיות החי

מהעיתונות למדנו, שבמסגרת התוכנית החדשה להתנדבות של תלמידי תיכון, יוצע להם להתנדב, בין היתר, במגזר החקלאי, לרבות ברפתות.

רק לאחרונה תיעדנו את שגרת החיים ברפתות חלב בישראל. הרפת העכשווית, הפועלת לפי כללים תעשייתיים, איננה תואמת את הדימוי הפסטורלי שהוצמד לרפת בעבר. השגרה המקובלת (ולא מדובר בחריגות של עבריינים) כוללת הפרדה טראומטית של עגלים מאמותיהם מיד לאחר הלידה, הריסת ניצני הקרניים במשחה חומצית, צריבת מספרים על גוף הפרה בכוויות קור, הנפת פרות שקרסו באמצעות מתקן מתכת הנסגר על האגן שלהן ועוד. ללא קשר לשאלה אם החברה הישראלית צריכה להיות סובלנית לפרקטיקות מסוג זה, ברור שאין זו הסביבה החינוכית המתאימה לתלמידי תיכון.

אני מבקשת ממך, לפני שתאשר התנדבות של תלמידים ברפתות, בבקשה צפה בסרטון זה, בן ארבע דקות בלבד, שמתעד את הסביבה בה יהיו התלמידים ואת הפעולות שהם ישולבו בהן:
http://www.youtube.com/watch?v=EIkSlTJt2rw

זאת ועוד: אם פעם היו הרפתות נדבך משמעותי במפעל הציוני, היום מדובר במיזמים כלכליים פרטיים לכל דבר ועניין. תנובה עצמה, שפעם היתה כלי השיווק של ההתיישבות העובדת, עברה לשליטה של גורמי חוץ, וכעת מדובר על מכירתה לידיהם של משקיעים סינים. מן הראוי לבחון אם יש מקום שמערכת החינוך תעניק ידיים עובדות חינם למיזמים כלכליים כאלו, אולי על-חשבון העסקת עובדים. בכל מקרה, לא ניתן להעמיד התנדבות במיזם כלכלי פרטי מעין זה באותו מישור כמו התנדבות בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות או בגופים המעניקים שירותים ציבוריים.
לאור זאת, אבקש שמשקי חי לא ייכללו ברשימה הסופית של מקומות שיוצעו לתלמידי תיכון כמקומות להתנדב בהם.