23/02/2014

תגיות:
,,,,,,

 

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום תיקון לחוק צער בעלי-חיים, המוסיף לחוק עבירות רשלנות וכן מעגן את האחריות של מנהלים בתאגידים למניעת התעללות במפעליהם. הצעת החוק הובאה על רקע פרשת "אדום אדום", שבה הוגשו כתבי אישום נגד עובדי קבלן ועובדים זוטרים, אולם הפרקליטות פטרה מאחריות את "תנובה" ואת הנהלת בית המטבחיים. 
"חלק גדול מהפגיעה בבעלי חיים בפועל נגרמת בשל התנהגות רשלנית", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק. "כך, למשל, במקרה של אדם שהותיר כלב במכונית, והכלב מת בייסורים ממכת חום, או במקרה שאדם מחזיק בעלי חיים למטרות עסקיות בתת-תנאים שאדם סביר היה יודע שיגרמו לבעלי החיים סבל שלא לצורך. הטלת אחריות על פגיעה בבעלי חיים גם כאשר היא נעשית ברשלנות משקפת את התפיסה שבעלי החיים נתונים בידינו לשבט או לחסד. הם ראויים להגנה לא רק מהתנהגות זדונית, אלא גם מהתנהגות רשלנית וחסרת זהירות. תופעה חוזרת נוספת היא שמנהלים בתאגידים המחזיקים בבעלי חיים, שבכוחם לדאוג שהטיפול של התאגיד בבעלי החיים שברשותו יהיה כחוק, מרחיקים עצמם ממעורבות בנושא. לעתים, התוצאה קשה ביותר. מוצע לעגן בחוק את חובת הפיקוח של נושאי משרה בתאגיד בהקשר זה, כפי שמקובל בהקשרים דומים בחקיקה העכשווית". 
הצעת החוק הוגשה על-ידי חברי הכנסת דב חנין ועמרם מצנע. ליוזמה הצטרפו חברי הכנסת ראובן ריבלין, מירי רגב, איתן כבל, דב ליפמן, ישראל חסון, זהבה גלאון, מרב מיכאלי, אחמד טיבי, נחמן שי ותמר זנדברג.
ח"כ עמרם מצנע, יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט: "מדובר בהצעת חוק חשובה שבאה להגביר את הפיקוח על מפעלים העוסקים בתעשיית המזון מהחי בכדי למנוע תופעות של התעללות בבעלי חיים ולייצר אחריות אישית בקרב העוסקים במלאכה. עלינו להפעיל את כל האמצעים החקיקתיים העומדים לרשותנו בכדי להגן על זכויות בעלי החיים אשר קולם לא נשמע".
ח"כ דב חנין, יו"ר השדולה הסביבתית-חברתית: "בעלי חיים נפגעים במידה רבה בגלל בעיות מערכתיות שמאפיינות תאגידים וגורמים כלכליים. התמודדות עם הפגיעות האלה שמסתפקת בהאשמת הש"ג היא גם בלתי צודקת וגם בלתי אפקטיבית. מאחורי התמונות המזעזעות של ההתעללות בבעלי חיים שהציבור נחשף אליהן בתחקירי ‘אדום אדום’ ו’זוגלובק’ עומדים שיטה ואינטרסים כלכליים. ועל כן הדרך היחידה להתמודד היא בהטלת אחריות אישית על נושאי משרה בכירים וראשי מערכות בתאגידים הכלכליים ובמערכות הרלוונטיות". 
בעמותות אנונימוס לזכויות בעלי-חיים ותנו לחיות לחיות בירכו על החלטת הממשלה לתמוך בהצעת החוק. "פעמים רבות ההתעללות בבעלי-חיים במשקים תעשייתיים נעשית בידיעת ההנהלה, ולמעשה היא חלק מנוהלי העבודה: הרי העובדים לא מביאים מהבית את השוקרים החשמליים. כל גידול תעשייתי של בעלי-חיים כרוך בהתעללות, אך הצעת החוק עשויה להבטיח שלפחות ההגנה המינימלית שמקנה להם החוק תמומש".