03/08/2020

תגיות:
,,

2 באוגוסט, 2020

לכבוד
מ”מ מפכ”ל המשטרה
ניצב מוטי כהן

הנדון: קריאה להפסקה מיידית של השימוש בסוסים לפיזור הפגנות

נכבדי,
מדי כמה ימים, אנו נחשפים לתמונות מפיזור ההפגנות במוקדים השונים, בדגש על ההפגנות המרכזיות בת”א ובירושלים. בפיזורי ההפגנות, אותם מבצעת המשטרה, נעשה שימוש באמצעים שונים לפיזור הפגנות, בהם גם בפרשי המשטרה ובסוסים.
השימוש בסוסים באירועים קשים אלה, מהווה פגיעה חמורה ברווחתם של הסוסים ובזכויותיהם, ובהינתן קיומן של חלופות אחרות לפיזור ההפגנות, אני קוראת לך להורות על הפסקת השימוש בהם במצבים מורכבים אלה.
כידוע, סוס הוא חיה רגישה במיוחד, והובלתה לליבה של הפגנה סוערת גורמת לה סטרס חמור וקשיים פיזיים ומנטליים. החשיפה לרעש ברמה גבוהה – צעקות, צפצופי צופרים וזעקות במגאפונים, החשיפה לתאורה מוגברת ובכלל זאת גם הבהובי הניידות הפועלות בשטח, והמצוקה הפיזית החמורה שנגרמת לסוסים משהייתם בדוחק הנורא, בחום הכבד וכשהם נדרשים למאמץ פיזי לא מבוטל – כל אלה הם פגיעה חמורה ומיותרת בבעלי החיים.
יודגש, כי החקיקה בישראל כבר עשתה צעדים ראשונים בכיוון הנכון, כאשר אסרה על שימוש בסוסים לטובת הובלת מטען בדרכים בינעירוניות וכו’, אולם המצב רחוק מלהשביע רצון. לצד זאת, ובהתחשב בעובדה שלמשטרת ישראל אמצעים רבים ומגוונים לפיזור הפגנות – רובם אף יעילים יותר מהשימוש בסוסי המשטרה- ראוי שמשטרת ישראל תהווה את האור ההולך לפני המחנה ותחדול מיידית מהשימוש בסוסים במצבים מעוררי סטרס ועקה אלה, הפוגעים באופן מובהק באיכות חייהם של הסוסים ובזכויותיהם.

נכבדי, זוהי שנת 2020. הגיעה העת להוציא את השימוש בסוסים לצורך פיזור ההפגנות הצפופות והעמוסות משגרת הפעילות של משטרת ישראל.
רחמיך על הסוסים!

 

בברכה,
יעל ארקין,
מנכ”לית תנו לחיות לחיות

 

העתק: השר לביטחון פנים, ח”כ אמיר אוחנה