23/10/2013

תגיות:
,,,,

 בפגישה הוצגה הפעילות של תנו לחיות לחיות, והשר הביע את הערכתו לפועלה של העמותה ולפעילותה הנחושה לאורך השנים להגנת בעלי החיים בישראל. התרשמנו שהשר אוהב באופן כנה בעלי חיים (הוא גם מחזיק בביתו 4 כלבים ו-7 חתולים!), ורואה חשיבות רבה בפעילות למענם. במרכז הפגישה עמדו מספר נושאים: הנושא הראשון היה העברת סמכויות ההגנה על בעלי החיים ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה. הנושא אף הועלה על ידי השר להגנת הסביבה בישיבת הממשלה ביום ראשון האחרון, והוא עדכן אותנו שהוא יפעל ללא לאות על מנת להעביר למשרדו את הסמכויות. הנושא השני היה שחרור הקופים הכלואים מחוות מזור. השר עדכן אותנו שמשרדו פועל כל הזמן על מנת להערך לכניסת התיקון לתקנות לתוקף – אותו תיקון שיאסור החל מינואר 2015 על ייצוא קופים מהחווה לניסויים בחו"ל. השר עדכן אותנו שהוא הורה לגורמים הרלבנטיים במשרדו לאתר מקומות שיוכלו לקלוט את כלל הקופים שיהיו בחווה במועד כניסת התקנות לתוקף. הנושא השלישי היה נסיונה של חוות מזור לייצא 120 קופים לניסויים מזוויעים בארה"ב. נציגי העמותה ביקשו כי השר יתערב ויבחן בעצמו את ההיתר שניתן לייצוא. אנו טענו שמן הראוי לבטל את ההיתר ולא לאפשר את ייצוא הקופים. השר הבהיר שהנחיית היועץ המשפטי לממשלה להתיר ייצוא עד כניסת התקנות שאוסרות זאת לתוקף בינואר 2015, מגבילות את טווח הפעולה שלו לגבי משלוחים ספציפיים מהחווה בזמן שעד לכניסת התקנות לתוקף. השר הורה לצוות משרדו לבדוק את הנושא ולבחון את טענותינו ביחס לנסיון זה של חוות מזור לייצא קופים. חשוב לציין, שאנו נערכים לפעול בכל דרך שתידרש על מנת למנוע את ייצוא הקופים מהחווה. בזמן שנערכה הפגישה התקיימה מחוץ לבניין הפגנת תמיכה בקריאה לשר להגנת הסביבה להפעיל את סמכותו ולמנוע את ייצוא הקופים מחוות מזור לניסויים מזוויעים בארה"ב