25/03/2020

תגיות:
,,

 

לכבוד

ראשי רשויות מקומיות בישראל

 

נכבדינו,

הנדון: פניה דחופה ביחס להיערכות רשויות מקומיות ל"משבר הקורונה" –

טיפול דחוף בבעלי החיים בסביבה העירונית

 

 1. עמותת "תנו לחיות לחיות" (להלן: "העמותה") הוקמה בשנת 1986 והינה הארגון המוביל בישראל הדואג לזכויותיה ורווחתם של בעלי החיים בישראל, ובכלל זה בעלי החיים בסביבה העירונית, לרבות כלבים וחתולים.
 2. חוסנה של חברה נמדד ביחסה אל החלשים ביותר, לרבות בעלי החיים שחיים לצידנו בבית ובסביבה העירונית, הזקוקים לעזרתנו בימים אלה שבו אנו מצויים בעיצומו של "משבר הקורונה".
 3. אנו מפצירים בכם, אפוא, לנקוט בפעולות דחופות ביחס לרשות המקומית שתחת אחריותכם, כפי שכבר חלק מהרשויות המובילות בישראל החלטו לנקוט, לרבות:
  • מיפוי וזיהוי תחנות האכלה לחתולים שאין מאוישות ברחבי העיר, ותפעולן על-ידי נציגי הרשות המקומית ו/או באמצעות מתנדבים מהקהילה;
  • סיוע והתארגנות ברכישת וחלוקת מזון לחתולי הקהילה במתחמים שננטשו מאנשים לאור משבר הקורונה, לרבות מרכזים מסחריים, פאתי מסעדות, וכיוצ"ב;
  • קיום קשר, חיבור וריכוז קהילות מאכילי החתולים ברשות המקומית במטרה לוודא שחתולי הקהילה מקבלים מזון ולאיזו תמיכה ו/או סיוע זקוקים מאכילי החתולים בקהילה, לרבות קישורם לקבוצות מתנדבים ולגורמי החירום ברשות המקומית;
  • עידוד התושבים, ועדי השכונות וקבוצות המתנדבים בעיר לבדוק ולוודא האם שכניהם, חבריהם ומכריהם, בדגש על האוכלוסייה המבוגרת, זקוקים לסיוע בהוצאת כלבים לטיול ועשיית צרכים ו/או בהאכלת חתולי קהילה. בהקשר זה יש לעשות צעדים נרחבים למנוע נטישות כלבים בכל דרך.
  • הגדרת הכלבנים הרשותיים כ"עובדי חירום" לכל דבר ועניין והמשך מתן שירות וטריני רציף ואיכותי לכל הצרכים הוטרינרים במרחב הרשות המקומית;
 4. צו השעה מורה לנו לפעול מיד ועכשיו, ועיניהם של בעלי החיים נשואות גם אליכם.
 5. אנו כמובן לרשותכם בכל דבר ועניין ביחס להטמעתם של צעדים חושבים אלו, ונשמח לסייע ככל הניתן. מטבע הדברים יישום צעדים אלו צריך להיעשות תוך עמידה בכל הנחיות משרד הבריאות, קלה כחמורה.

בכבוד רב ובברכה,

 

 

יעל ארקין, מנכ"לית

תנו לחיות לחיות

העתק:

שר הפנים, חבר הכנסת, הרב אריה דרעי

שר החקלאות ופיתוח הכפר, חבר הכנסת צחי הנגבי

יו"ר מרכז השלטון המקומי, מר חיים ביבס

ד"ר תמיר גושן, מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל), משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ד"ר אבי צרפתי, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות