21/01/2013

תגיות:
,,,,

 

21 בינואר 2013
לכבוד:
יחידת הונאה מרכז
מנהל עמוד הפייסבוק הרשמי
סנ"צ חיים פדלון – ראש מדור הגנת הסביבה
משטרת ישראל

הנדון: תלונה על חשדות לכאורה להתעללות בבעלי חיים 

1. עמותת תנו לחיות לחיות הינה "ארגון למען בעלי חיים", כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד – 1994 – ומוסמכת לפעול להגנתם ולרווחתם של בעלי החיים בישראל, כאמור בחוק, ובכלל זה להגיש קובלנות פליליות ובקשות לצווי מניעה.
2. למשרדי עמותת "תנו לחיות לחיות" הגיע דיווח על תמונה שהועלתה בפייסבוק ובה נראה אדם המחזיק חתול בצורה אכזרית ומתעללת ומתפאר בכך. אין לדעת מה עולל האיש לחתול לפני כן. שמו של המצולם התמונה
3. העמותה רואה בחומרה רבה מעשים אלו ומבקשת לברר את העניין לעומקו, להתחקות על מקור התמונה ולברר אם אכן המעשים שבהם הוא מתפאר בוצעו, ובמידה שכן –למצות עימו את הדין.
4. אין כל ספק כי במידה ויאומתו החשדות, מדובר במעשים הנוגדים את חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד – 1994, האוסר על התעללות כלשהי בבעלי חיים, לרבות פגיעה בבעלי חיים וברווחתם. 
5. אבקשך לפעול בדחיפות בנושא ולהורות לגורמים המתאימים במשטרה למצות חקירה עד תום בהקדם האפשרי.