15/01/2013

תגיות:
,,,,

 לכבוד

לשכת הנשיא                                                                                                                        מבלי לפגוע בזכויות

האוניברסיטה העברית                                                                                              בפקס מספר:  02-5813102

 

 

א.נ. שלום רב,

 

הנדון: האכלת חתולים בשטחי העיר

 

במשרדי תנו לחיות לחיות התקבלה תלונה לפיה האוניברסיטה אוסרת לכאורה על האכלת חתולים בתחומה. מפרטי התלונה עולה כי הוקצו שתי פינות האכלה בלבד בקמפוס גבעת רם, פינות ההאכלה שאין בהן על מנת לספק מזון לכלל חתולי הרחוב המצויים במתחם הקמפוס. עוד עולה מפרטי התלונה כי סנקציות יוטלו על מאכילי חתולים שלא בפינות ההאכלה שנקבעו.

הריני להעביר אליכם בזאת חוות דעת משפטית בנוגע למצבם המשפטי וזכויותיהם של חתולי החצר, כמפורט להלן:

 

המסגרת המוסרית והתועלתנית – הצורך בהאכלת חתולים

  1. איסור האכלתם של חתולים מעבר להיותה בלתי חוקית, היא אף לא יעילה, החתול הנו בעל חיים טריטוריאלי, ואינו עוזב את הטריטוריה בה הוא חי מרצונו.  החתולים לא יעזבו את המקום במידה ולא ימצאו אוכל, אלא יבחרו בדרכים אלטרנטיביות להשיג מזון, כגון מפחי אשפה.  מובן שצעד כזה רק יגביר את הסיכון התברואתי, שכן חתול רעב חשוף הרבה יותר להדבקות במחלות. כל זאת מעבר לסבל המיותר הנגרם לחתולים הרעבים כתוצאה מאי האכלתם.
  2. אין ספק כי האכלת חתולי חצר, השקייתם והשגת טיפול רפואי הולם בעבורם, הינן פעולות חוקיות ומוסריות, הממלאות את חובתנו להגן על זכותם המלאה של חתולי החצר לחיות.
  3. יתרה מכך, האכלת חתולי החצר הינה פעולה מבורכת כל עוד היא נערכת בהתאם לכללים שנקבעו על ידי הגורמים המוסמכים במשרד לאיכות הסביבה ובשירותים הווטרינריים. לחתולים חשיבות רבה לסביבה האורבאנית, והם תורמים לחיסולם של מזיקים דוגמת נחשים, עכברושים, עכברים ותיקנים – ובכך גם תורמים לבריאות הציבור. האכלתם בצורה מסודרת חוסכת מהם את הצורך לחפש מקורות מזון אלטרנטיביים (למשל, בפחי אשפה) ובכך שומרת על בריאותם ועל בריאות הציבור.
  4. כאמור, לנו, כבני אדם, אחריות כלפי בעלי החיים שבסביבתנו.  עלינו לכבד את זכותם לחיים, את צרכיהם הבסיסיים, ולהבין כי הם חלק חשוב ואינטגראלי של סביבת חיינו.  בעלי החיים, כמונו, הנם יצורים חיים החשים תחושות של פחד, כאב, רעב וכדומה. אין לנו הזכות – המוסרית או החוקית – לפגוע בהם או להפריע לאלה המטפלים בהם.
  5. כעמותה שעיסוקה בהגנה על בעלי חיים, אנו נתקלים מדי יום, למרבה הצער, במקרים של  בעלי חיים, וחתולים בפרט, המגיעים לסף התייבשות או מוות מרעב. על כן המלצתנו כי האכלת החתולים תתאפשר.

בכבוד רב,

 

אתי אלטמן

תנו לחיות לחיות