15/01/2013

תגיות:
,,,

 לכבוד: קיבוץ קבוצת יבנה
א.נ. שלום רב,

הנדון: האכלת חתולים בשטחי הקיבוץ

עמותת "תנו לחיות לחיות", עמותה רשומה העוסקת בהגנה על זכויות בעלי חיים, הנני לפנות אליכם בעניין הנדון כדלקמן:
1. מרשתי הנה "ארגון למען בעלי חיים", כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד – 1994 (להלן: "חוק צער בעלי חיים"), ומוסמכת לפעול להגנתם ולרווחתם של בעלי חיים בישראל, כאמור בחוק.
2. במשרדנו התקבלה תלונה לפיה, לכאורה, הקיבוץ מעתיק חתולים משטחו למקום לא ידוע.
3. לידיעתכם, הגוף היחיד המוסמך על פי דין ללכוד חתולי רחוב הוא השירותים הווטרינריים, ואף זאת אך ורק על פי נוהלים מחמירים ביותר, וגם זאת כאופציה אחרונה ולאחר שנמצא שאין כל אפשרות אחרת להתמודד עם הבעיה, כגון על ידי עיקור וסירוס החתולים על מנת למנוע את התרבותם. לכידת חתולים ו/או פגיעה אחרת בהם, המתבצעת ע"י אדם פרטי, הנה עבירה על הוראות חוק צער בעלי חיים. 
4. בנוסף, ישנן קביעות מפורשות של המטה הא רצי ושל משרד החקלאות, לפיהן לכידת חתולים ללא בעלים והעתקתם ממקום מגורם הקבוע הינן עבירות על הוראות סעיף 2 לחוק צער בעלי חיים.
5. עוד עולה מפרטי התלונה כי הקיבוץ אוסר לכאורה על האכלת חתולים הן בתחום המפעל שבתחומו, והן בכלל שטחו. מפרטי התלונה עולה כי מאכילי חתולים מוזהרים כי סנקציות כלכליות יוטלו עליהם, כמו גם פיטורים.
6. איסור האכלתם של חתולים מעבר להיותה בלתי חוקית, היא אף לא יעילה, החתול הנו בעל חיים טריטוריאלי, ואינו עוזב את הטריטוריה בה הוא חי מרצונו. החתולים לא יעזבו את המקום במידה ולא ימצאו אוכל, אלא יבחרו בדרכים אלטרנטיביות להשיג מזון, כגון מפחי אשפה. מובן שצעד כזה רק יגביר את הסיכון התברואתי, שכן חתול רעב חשוף הרבה יותר להדבקות במחלות. כל זאת מעבר לסבל המיותר הנגרם לחתולים הרעבים כתוצאה מאי האכלתם.
7. אין ספק כי האכלת חתולי חצר, השקייתם והשגת טיפול רפואי הולם בעבורם, הינן פעולות חוקיות ומוסריות, הממלאות את חובתנו להגן על זכותם המלאה של חתולי החצר לחיות. 

8. יתרה מכך, האכלת חתולי החצר הינה פעולה מבורכת כל עוד היא נערכת בהתאם לכללים שנקבעו על ידי הגורמים המוסמכים במשרד לאיכות הסביבה ובשירותים הווטרינריים. לחתולים חשיבות רבה לסביבה האורבאנית, והם תורמים לחיסולם של מזיקים דוגמת נחשים, עכברושים, עכברים ותיקנים – ובכך גם תורמים לבריאות הציבור. האכלתם בצורה מסודרת חוסכת מהם את הצורך לחפש מקורות מזון אלטרנטיביים (למשל, בפחי אשפה) ובכך שומרת על בריאותם ועל בריאות הציבור.
9. כאמור, לנו, כבני אדם, אחריות כלפי בעלי החיים שבסביבתנו. עלינו לכבד את זכותם לחיים, את צרכיהם הבסיסיים, ולהבין כי הם חלק חשוב ואינטגראלי של סביבת חיינו. בעלי החיים, כמונו, הנם יצורים חיים החשים תחושות של פחד, כאב, רעב וכדומה. אין לנו הזכות – המוסרית או החוקית – לפגוע בהם או להפריע לאלה המטפלים בהם.
10. כעמותה שעיסוקה בהגנה על בעלי חיים, אנו נתקלים מדי יום, למרבה הצער, במקרים של בעלי חיים, וחתולים בפרט, המגיעים לסף התייבשות או מוות מרעב. על כן המלצתנו כי האכלת החתולים תתאפשר.
בכבוד רב,

אתי אלטמן