07/05/2014

תגיות:
,,,,,,

 
אבל אז אתם הגעתם, ומחיתם, וכתבתם לשרים, והשתתפתם בהפגנות בסוף השבוע והבוקר.

ואנחנו גם עבדנו מסביב לשעון – קואליציה מדהימה של ארגוני בעלי-חיים. והצטרפו אלינו מגמה ירוקה. וגרינפיס. והקליניקה הסביבתית של אוניברסיטת בר-אילן.
וקיבלנו תמיכה מהשרים עמיר פרץ וגלעד ארדן ומשורה של חברי-כנסת מחויבים….

והיום הממשלה החליטה להתנות את ביטול המכס על יבוא עגלים לשחיטה בבחינת ההשלכות של זה על בעלי-חיים, כולל פגישה של שר האוצר עם הארגונים.

אז שום דבר עוד לא סופי – אבל היום הראנו שלבעלי החיים בישראל יש קול!

לכתבה שהתפרסמה