19/12/2019

תגיות:
,,

צדק לבעלי החיים בקרית גת – בית המשפט קובע- הוטרינרית העירונית של קרית גת ד"ר אפרת אושרי אחראית להקפאת גופות חתולים ולהשלכתם ברשות הרבים, בניגוד לחוק !
דרישת תנו לחיות לחיות לפטר את הוטרינרית לגיטימית ומוצדקת.יש לתת משקל מיוחד לחופש הביטוי בנושא בריאות בעלי חיים! תביעת הוטרינרית נגד תנו לחיות לחיות ואתי אלטמן נדחתה, והיא חויבה לשלם להן הוצאות .
כזכור, בחודש נובמבר 2018 פורסמה כתבה בערוץ 2 שהציגה תמונות מזוויעות ממש, שהעבירה תנו לחיות לחיות לכתבים, של פגרי בעלי חיים מושלכים ברשות הרבים בשני מקומות בקריית גת- בשדה פתוח ומחוץ לדחסן אשפה גדול.
בעלי החיים מחוץ לדחסן האשפה היו קפואים. אתי אלטמן התראיינה לכתבה ממשרדי העמותה, כשהיא קוראת לפיטוריה המיידים של הוטרינרית ד"ר אפרת אושרי, ואף פרסמה פוסטים בפייסבוק שלה אודות הפרשה המזעזעת.
עוד בטרם הסתיימה חקירת הפרשה ע"י משטרת ישראל ויחידת הפיצוח של משרד החקלאות, מיהרה התובעת ד"ר אושרי והגישה תביעת לשון הרע כנגד חברת החדשות ועורך ושדר הכתבה, וכנגד אתי אלטמן ותנו לחיות לחיות.
בפסק דין מנומק ומפורט, קבע כב' השופט יעקב שקד כי: " התובעת אחראית על עובדי המחלקה הווטרינרית ולפעולות הטיפול בפגרי בעלי החיים. הימצאותם בפח הצמוד לדחסן ולידו, כמו גם בשדה פתוח, מבלי שטופלו בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), ואפילו לא בדחסן אטום, הינם באחריותה. נוכח מסקנה זו, הרי שקריאת התובעת לפטרה, להפגין כנגד המצב ודבריה על מעשי התובעת כמעשים תמוהים, כל אלו נשענים על בסיס עובדתי ממשי". ….. לכאורה, התובעת הפרה תקנה זו בשניים: ראשית, החזיקה בפגרים במקפיא חודשים תמימים ולא 24 שעות. שנית, הניחה אותם בדחסן ולא פעלה לגביהם באחת משלוש הדרכים, שלמותר לציין, אינן כוללות הקפאה במקפיא או השמתם בדחסן. אציין כי הדרכים הקבועות בתקנה האמורה בעלות הגיון רב, שכן הן מבטיחות בין היתר מניעת סכנה לבריאות הציבור. השמתם בדחסן עלולה לפגוע באינטרס חשוב זה, שהתובעת אמונה עליו, בין יתר תפקידיה, בכל הקשור לבעלי חיים".
בפסק דינו קבע כב' השופט פעם אחר פעם, כי גרסת התובעת לאירועים אינה מהימנה עליו ו/או כי אינה עולה בקנה אחד עם הממצאים והעדויות, ולכן דחה את תביעתה כליל. לעומת זאת, השופט אימץ במלואה את גרסתה של העמותה בעדותה של אתי אלטמן בציינו:"
"השתכנעתי מדברי הנתבעת 4 כי דיברה בעדותה בפניי מדם ליבה וכי דבריה בכתבה וכן בפוסט ובפוסט ששותף נאמרו בתום לב. …………… הנתבעת 4 סבורה באמת ובתמים כי התובעת לא שמרה על זכויות בעלי החיים וכבודם, נוכח הטיפול בפגרים. כאמור, התובעת לכאורה הפרה את תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), ואף את ההטמנה בדחסן לא עשתה כנדרש, בהינתן הימצאות בפגרים שלמים. בהינתן זאת, דעתה של הנתבעת 4 הינה דיעה לגיטימית, אף אם אינה נושאת חן בעיני התובעת".
בהתייחס לחשיבות חופש הביטוי של העמותה, המשמשת קולם של בעלי החיים חסרי הקול, קבע השופט כי לחופש הביטוי של העמותה משקל מיוחד בענייני זכויות בעלי חיים בציינו: (הדגש במקור) : העניין מושא הכתבה מעלה עניין ציבורי חשוב לכל הדיעות – זכויות בעלי חיים ואף בריאות הציבור בכללותו. התובעת אף נושאת משרה ציבורית מרכזית ברשות מקומית ………..לכן, כאשר בוחנים האם הדברים שאמרה הנתבעת 4 בכתבה ובפוסט וכן בפוסט ששותף, הינם בבחינת הבעת דעה, ובמיוחד אמירת דעתה כי יש לפטר את התובעת, יש ליתן משקל מיוחד ונכבד לחופש הביטוי". עוד, בהקשר לזכותה של תנו לחיות לחיות או מי מטעמה להביע דעתו בגלוי אודות התנהלותם של עובדי ציבור בכירים בתחום הטיפול בבעלי חיים, קבע השופט כי :" בנסיבות העניין שלפניי, קריאת הנתבעת 4 לפטר את התובעת, על רקע הגילויים בכתבה הנתמכים בסרטון ובתמונות, הינה זכותה הלגיטימית, ולמצער, כפי שיבואר להלן, נהנית גם מהגנת הבעת הדעה בתום לב והגנת אמת הפרסום, מעבר לכך שאיננה מהווה לשון הרע".
אנו בתנו לחיות לחיות נמשיך ונעמוד בחזית הלחימה להגנה על בעלי חיים, גם כשמדובר בעובדי ציבור שחוטאים לתפקידם ופוגעים בבעלי חיים. בימים הקרובים תפנה העמותה לראש עיריית קרית גת בשנית ותחדש דרישתה לפטר את הוטרינרית לאלתר ולמצות עמה את הדין; במקביל, תשלח פנייה לרשויות האכיפה, משטרת ישראל ויחידת הפיצוח של משרד החקלאות, למצות את הליכי החקירה. הצטרפו אלינו לפנייה זו ! את תנו לחיות לחיות מייצגת בהליך עו"ד לימור קרוכמל ממשרד קרוכמל רבן, עורכות דין.