27/03/2012

תגיות:
,,,,,

 הצו ניתן לאחר שאתמול הוגשו תגובות רשות הטבע והגנים וחוות מזור לעתירת תנו לחיות לחיות. הדרמה לא פסקה לרגע: רשות הטבע והגנים סירבה לצרף לתגובתה את עמדת השר להגנת הסביבה, חרף הוראת בג"צ לעשות כן.

מעמדת השר להגנת הסביבה שהועברה לרשות הטבע והגנים (אך לא הוגשה על ידה לבית המשפט), עולה שבקשת חוות מזור לא עומדת בהוראות החוק ובמדיניות מדינת ישראל לסחר בקופים: סחר בקופים שניצודו בטבע הינו אסור ולא הובאו שיקולים מספקים המצדיקים זאת במקרה הנוכחי; לא הוכח כי הקופים מיועדים למחקר רפואי, ובוודאי שלא למחקר רפואי מציל חיים או מונע סבל; תמונת מצב מדאיגה בנוגע להתעללות בבעלי חיים במתקן אליו אמורים הקופים להיות מועברים.

אתמול (שני) הוגשו תגובות רשת הטבע והגנים וחוות מזור לעתירה לבג"צ שהגישה תנו לחיות לחיות נגד ייצוא הקופים על ידי חוות מזור לחברת SNBL בארה"ב.

בניגוד להוראת בית המשפט, לא צירפה רשות הטבע והגנים לתגובתה את עמדת השר להגנת הסביבה, חרף העובדה שעמדתו הועברה בכתב לרשות הטבע והגנים לשם הגשתה לבית המשפט.

עיון בעמדת השר שהועברה לרשות הטבע והגנים, מבהיר כי לעמדתו בקשת חוות מזור איננה עומדת בהוראות הדין ובמדיניות הסחר של ישראל בקופים. מעמדת השר עולה כי בכוונתו להכריע בעצמו בבקשת חוות מזור, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה.

עוד עולה מעמדת השר, כי לאור השתלשלות האירועים בכוונתו לבטל את סמכות רשות הטבע והגנים לתת היתרי סחר בקופים למטרות ניסויים, ולהחזיר סמכות זו לידי השר להגנת הסביבה.

השר גם מציין כי הוא סבור "שעל מדינת ישראל לפעול להפסקת קיומו של סחר בקופים בתחומי מדינת ישראל, כדוגמת הסחר אשר מבצעת חוות מזור", אך מדגיש כי עמדתו על פיה יש לדחות את בקשת חוות מזור לייצוא הקופות עומדת בניגוד להוראות הדין והמדיניות הקיימות כבר בהווה, ולא נבעה מרצון עתידי לשנות את המדיניות הישראלית בנושא זה.

בינתיים, ניתנה הבוקר החלטת בג"צ, שקבע כי הצו שניתן על ידו יהפוך לצו ביניים, אשר יאסור על הוצאת הקופות מהארץ עד להכרעה בעתירה עצמה. בנוסף, התבקש היועץ המשפטי לממשלה למסור את עמדתו לבג"צ לקראת הדיון בעתירה.

כזכור, מאז חודש ינואר מנהלים תנו לחיות לחיות ועמותת מאחורי דלתות המעבדה, מאבק עיקש במטרה למנוע את אישור בקשת חוות מזור לייצוא של עשרות קופים למתקני חברת SNBL בארה"ב הידועה לשמצה.

ממסמכים ועדויות שהגיעו לארגונים, עולה כי מדובר במעבדה בה התרחשו מאות מקרי התעללות קשים בבעלי חיים בעשר השנים האחרונות, לרבות מקרה של קופה שהורתחה למוות במתקן לשטיפת כלובים בקיטור. בנוסף, מסתבר כי ייצוא הקופות עומד בסתירה למדיניות השר להגנת הסביבה, שכן לא הוכח, כפי שדורש השר, כי הקופות מיועדות למחקר רפואי מציל חיים או מונע סבל.

משעוכב המשלוח, פנתה לאחרונה חוות מזור לבית המשפט המחוזי, בנסיון ליצור "מסלול עוקף בג"צ", שכן התיק היה אמור להיות מוגש לבג"צ, וביקשה שיחייב את רשות הטבע והגנים לתת את ההיתרים למשלוח. למרות שבית המשפט המחוזי כלל לא מוסמך לדון בתיק, רשות הטבע והגנים ויתרה על טענה זו והסכימה באופן שערורייתי שהדיון יתנהל בפניו, תוך שהיא מסתירה מתנו לחיות לחיות את פרטי ההליך.

לאחר שגילתה תנו לחיות לחיות את פרטי ההליך היא פנתה לבית המשפט המחוזי, תוך שהיא מדגישה כי היא מתנגדת לקיום ההליך בפני ערכאה שיפוטית שאיננה מוסמכת לדון בו, וכי ממילא לא ניתן לתת את ההיתר מכיוון שהוא מתייחס לקופות שניצודו בטבע –  פרט אשר נודע לתנו לחיות לחיות רק בימים האחרונים. ואולם, בית המשפט התעלם מפניית העמותה והורה שלשום (שני) לרשות הטבע והגנים לתת לחוות מזור את ההיתרים.

יש לציין, כי השר להגנת הסביבה פנה עוד בשבוע שעבר לרשות הטבע והגנים ודרש כי תימנע ממתן ההיתר, והתעלמות בית המשפט מהחלטת השר היא שערורייתית בפני עצמה, שכן לבית המשפט המחוזי אין סמכות או יכולת לחייב במקרה שכזה גורם שלטוני לפעול בניגוד להחלטתו. סמכות זו נתונה רק לבג"צ.

מתנו לחיות לחיות נמסר בתגובה: "אנו מברכים על החלטת בג"צ, ומבקשים להודות לכל האנשים הטובים שתומכים במאבק הצודק הזה נגד פגיעה מיותרת ובלתי חוקית בבעלי חיים. הציבור בישראל מתגלה בשעתו היפה במאבק הזה נגד מי שמבקשים להרע ולפגוע בבעלי חיים. אין בתגובות שהוגשו כדי לתת מענה אמיתי והולם לעובדה שהעברת הקופים היא בלתי חוקית ועומדת בניגוד למדיניות מדינת ישראל. התגובות רק מחזקות את האמור בעתירה ומבהירות שאין לאפשר את הוצאת הקופים מישראל. אנו מברכים על עמדתו הכנה והאנושית של השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן. אנו טוענים מזה חודשים ארוכים שהעברת הקופים למתקני חברת SNBL בארה"ב עומדת בניגוד להוראות הדין ולמדיניות הישראלית, ואנו שמחים שטענות אלו, שגובו במסמכים מפורטים ובעדויות למכביר, נפלו בסופו של דבר על אזנים קשובות. אנו מתקשים להאמין שהתנהלותה השערורייתית של רשות הטבע והגנים נמשכת גם בהקשר זה, ולא מבינים כיצד הרשות מעזה לסרב להעביר לבית המשפט את עמדת השר, אשר התבקשה על ידי בית המשפט עצמו. פנינו לבית המשפט בבקשה לצרף את עמדת השר לתיק."

מעמותת מאחורי דלתות המעבדה נמסר בתגובה: "רשות הטבע והגנים כושלת באופן מוחלט בתפקידה לפקח על החווה ולהגן על הקופים, וכעת גם מונעת מבית המשפט העליון לקבל את עמדת השר להגנת הסביבה בעניין. אנו מברכים על כך שלמרות שעמדת השר טרם הובאה בפני בג"צ, ניתן הצו שמונע את הוצאת הקופות מישראל עד להכרעה בעתירה. אנו מקווים שהעתירה הנוכחית תשים סוף להתנהלות השערורייתית של חוות מזור ושל רשות הטבע והגנים, וכמובן תמנע את יציאת הקופות מישראל."

מצ"ב:

  1. החלטת בית המשפט לתת צו ביניים שאוסר על הוצאת הקופות מישראל עד להכרעה בעתירה.