14/07/2019

תגיות:
,,

קאסי היפיפייה אומצה ונדמה שחייה הולכים להיות טובים, אך לימים בחרו המאמצים שלא להמשיך ולגדל אותה ובמקום להשיבה אל תנו לחיות לחיות בהתאם לחוזה האימוץ המחייב, החליטו המאמצים להעבירה אל אחד ההסגרים בצפון (חוקי אך מהווה הפרה של הסכם האימוץ).

כשנודע לנו על כך קאסי כבר לא הייתה בין החיים הואיל והורדמה למוות משיקולי מיקום בהסגר .

המחלקה המשפטית שלנו ,פנתה מיד לבית המשפט בתביעה אזרחית בגין הפרת החוזה ,בו התחייבה המאמצת להשיב את הכלבה רק לתנו לחיות לחיות ונוכח ההשלכות הקשות של אותה הפרה.

בית המשפט קבע כי אכן מדובר בהפרת יסודית של הסכם האימוץ ולכן חל סעיף הפיצוי המוסכם שבהסכם האימוץ בסך של 5,000 ₪ על מי שאינו מחזיר את הכלב לעמותה.

לצערנו הכסף לא ישיב את קאסי לחיים.