19/11/2017

תגיות:
,,

 

אחרונה רבו פניות של חיילים אל המחלקה המשפטית שלנו לפיהן צה"ל עושה שימוש במלכודות דבק בכדי ללכוד ולהמית עכברים בבסיסים. בפועל נלכדות גם ציפורי שיר קטנות, גורי חתולים, סממיות , נחשים ועוד…. כולם מתים ביסורים ובסבל רב עת הם מנסים להשתחרר מהדבק ללא הצלחה עד שהם נופחים את נשמתם. חשוב לנו לציין כי במדינת ישראל אסור להשתמש במלכודות דבק נגד חיות בר אך אין התייחסות דומה לגבי מזיקים. מבחינתנו עצם השימוש במלכודות הדבק מהווה עבירה על חוק צער בעלי חיים באשר מדובר בהמתה שאינה מידתית ויש היום פתרונות אחרים שמסיבות פחות נזק לבעלי החיים אך תקנות צער בעלי חיים אינן נוקטות בעמדה דומה. מנכ"לית העמותה יזמה פנייה אל לשכת ראש המטה הכללי, רב אלוף גדי איזנקוט, בבקשה מצה"ל להוות דוגמא מוסרית ולאסור שימוש במלכודות הדבק, באשר הצבא הוא כור ההיתוך של מדינתו ובתקווה שיהיה אבנגרד וחלוץ ואולי כל המדינה תלך בעקבות הצבא. לצערנו התשובה של הצבא מתחמקת ושלילית במהותה. מה קיווינו כי הצבא המוסרי ביותר בעולם יפעיל את צו מוסריותו גם למען בעלי החיים, לצערנו נתקלנו בדלת סגורה.