14/08/2005

תגיות:

היום הוגשה לבג”ץ עתירה למתן צו על תנאי בעניין אכיפת האיסור על פיטום אווזים בישראל. העתירה מוגשת בשם אנונימוס, תנו לחיות לחיות ונח, והיא נכתבה על-ידי עו”ד יוסי וולפסון. העתירה מוגשת נגד כל הגורמים האחראיים לפיטום האווזים תוך הפרת חוק צער בעלי-חיים (להלן – המשיבים): היועץ המשפטי לממשלה, שר החקלאות, משטרת ישראל, מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, הממונה על חוק צער בעלי-חיים ומפטמי עופות מים בישראל. העתירה מבקשת מבית-המשפט להורות למשיבים, לנמק מדוע אינם אוכפים את חוק צער בעלי-חיים בכל מה שנוגע לפיטום אווזים.

לנוסח מלא (pdf)


בית-המשפט מתבקש לקבוע דיון דחוף לשמיעת העתירה:

“עניינה של העתירה ביישומו של פסק-דין חלוט של בג”ץ; בעניין שכבר נדון ולובן. על-פניו נראה, כי מחדלי הרשויות נועדו ‘לקנות זמן’ עבור ענף הלעטת עופות המים. ‘רווח’ צדדי זה יש למנוע מהן.
“מאז כניסתו לתוקף של פסק-דינו של בג”ץ, האוסר פיטום אווזים, עברו למעלה מארבעה חודשים. לפי הערכה, סבלו בתקופה זו מהתעללות קשה ומעינויים למעלה ממאתיים אלף אווזים. כל חודש שעובר ופסק-דינו של בג”ץ אינו נאכף משמעו שעוד כחמש רבבות בעלי-חיים יעברו עינויי תופת במפטמות, עינויים שבית-משפט נכבד זה כבר קבע שהם אסורים לפי הדין הישראלי.”השופטת בדימוס דליה דורנר קוראת לאכוף את איסור הפיטום:

העתירה הוגשה על רקע קריאתה לפני כחודש של שופטת בית המשפט העליון בדימוס, דליה דורנר, ליועץ המשפטי לממשלה לפעול להפסקת הפיטום. בדברים שנשאה בכנס “חיות וחברה” באוניברסיטת תל-אביב לפני כחודש מתחה דורנר ביקורת על מזוז, שאינו אוכף את פסיקת בג”ץ הקובעת שפיטום אווזים אסור החל מאפריל 2005. היא ציינה שוועדת החינוך של הכנסת סירבה בעבר לאשר תקנות שהוצעו ע”י משרד החקלאות, בטענה שלא ניתן לפטם אווזים ללא אכזריות. לדבריה, מי שממשיך בפיטום אווזים לאחר 1.4.2005 עובר על החוק, והיועץ המשפטי לממשלה צריך להורות למשטרה לפעול כנגדו.השופטת בדימוס שטרסברג-כהן, שכתבה את פסק הדין הבהירה אף היא כי משמעותו סגירת הענף זאת, בדברים שנשאה השופטת בכנס שנערך בבית-הספר למשפטים של המכללה למנהל:

“המחלוקת הייתה אם דרך ההלעטה הכפויה, לעומת המטרה החקלאית, אומרת שאנחנו לא צריכים להפסיק את הפיטום. אני בוודאי לא חשבתי כך, מכיוון שזה לא עומד בשום יחס, וכך חשב גם השופט ריבלין שהצטרף לעמדתי. […] לבסוף התקנות הוכרזו כאינן עומדות במבחן החוק, כי החוק אומר שהוא נועד למנוע סבל, והתקנות לא מונעות סבל, ולכן הוחלט שהן בטלות, וניתן זמן לחקלאים להתארגן על-מנת לסגור את הענף.”
בהמשך אותו כנס, כשנציג מפטמי האווזים טען שפסק-הדין הותיר פתח לתקנות משופרות (“צינור מגומי במקום ממתכת”) בהתאם לפסקה מסוימת, קטעה שטרסברג-כהן את דבריו והפנתה אותו לפסקה קודמת, העוסקת באיסור הפיטום.
(יש ברשותנו צילום וידאו של האירוע. הכנס התקיים בבית-הספר למשפטים של המכללה למנהל ב-18.12.2003 תחת הכותרת “זכויות בעלי-חיים – בעקבות בג”ץ פיטום האווזים”)חברי הכנסת קוראים לאכיפת החוק:

מאז אפריל כתבו שבעה חברי-כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית מכתבים ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה שיפעל לאכיפת חוק צער בעלי-חיים ופסיקת בג”ץ וישים קץ להתעללות: ח”כ יוסי שריד, ח”כ גילה פינקלשטיין, ח”כ אילן שלגי, ח”כ איתן כבל, ח”כ אורי אריאל, ח”כ אחמד טיבי וח”כ מלי פולישוק-בלוך (שני נציגי שינוי בקבוצה זו, חברי-הכנסת שלגי ופולישוק-בלוך, שימשו בכנסת זו כיו”ר ועדת החינוך, האחראית לאכיפת חוק צער בעלי-חיים, ומכאן מודעותם למחדלי משרד החקלאות בנושא פיטום האווזים).לפי סקר שערך מכון הסקרים “מאגר מוחות”, 72% מהציבור בישראל תומכים באיסור בחוק על פיטום אווזים, ורק 15% מתנגדים לאיסור כזה.

לנוסח מלא (pdf)