02/05/2005

תגיות:

בחוק צער בעלי חיים, אשר נחקק בשנת 1994 נקבעה סמכותו של שר החלקאות להתקין תקנות לעניין התנאים המחויבים להחזקת בעלי חיים. למרות חלוף הזמן, לא הותקנו התקנות, אשר הנן נדבך חיוני ומכריע ביכולת האכיפה של חוק צער בעלי חיים. בלא תקנות הקובעות אמות מידה מחויבות להחזקת בעלי חיים לא ניתן ליישם את איסור ההתעללות הכללי בחוק.


בשל התמהמהות משרד החקלאות, הגישה העמותה עתירה לבג”צ  ביום 6/11/03 ובה ביקשה צו על תנאי המורה לשר החקלאות להשלים לאלתר התקנת התקנות.


עם הגשת העתירה ובשלה, הועלו התקנות לראש סדר העדיפויות בעבודת משרד החקלאות.


לפני מספר חודשים, התבקשה היועצת המשפטית של העמותה לדחות את מועד הדיון הקבוע לעתירה בכדי לאפשר למשרד החלקאות להקדיש זמן להשלמת התקנות. כמו כן היא הוזמנה לקחת חלק בישיבות בכדי לקדם התקנת התקנות .

מהלך זה, הוביל לבסוף להשלמת טיוטת תקנות, אשר פורסמה היום לקבלת הערותיהם של גורמים בעלי עניין. עם קבלת ההערות תתקיים ישיבה נוספת ליישומן והתקנות יועברו לאישור נוסח במשרד המשפטים ולאחר מכן לאישור ועדת החינוך של הכנסת.


אנו תקווה כי תהליך זה יסתיים במהרה והתקנות ייכנסו לתוקף ויהוו קפיצת מדרגה ביכולת האכיפה של חוק צער בעלי חיים.

טיוטת התקנות מפורסמת באתר משרד החקלאות  לקבלת הערותיהם של גורמים בעלי עניין. הערות יש להעביר לד”ר דגנית בן דב, ממונה חוק צב”ח במשרד החקלאות במייל: [email protected]
או בפקס: 9681661.