09/04/2005

תגיות:

הבעיות המשפטיות בתחום הן רבות. החקיקה בארץ הנה כללית מאוד ומעטה,ולגורמים האחראים להגנה על בעלי החיים על פי החוק – המשטרה והשירותים הווטרינריים – במקרים רבים אין די משאבים לפעול.
על מנת למלא את החלל הזה, העניק חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים),התשנ"ד 1994 – לעמותות הפועלות להגנת בעלי חיים את הסמכות לפעול בבתי המשפט:להגיש קובלנות פליליות נגד מתעללים בבעלי חיים, ולהשיג צווי מניעה לעצירת מעשי
התעללות.

בבית המשפט כבר רשמנו הצלחה ראשונה: בצו של בית משפט,קיבלה העמותה סמכות לערוך ביקורי פתע לבדיקת שלומו של כלב שעבר התעללות,ובמידה שיתברר כי יש חשש לשלומו של הכלב – להעביר אותו לאלתר למתקן מוגן.
בנסיבות העניין, הוסכם שטובתו של הכלב מצדיקה את החזרתו למשפחה,לאחר שהבעלים התחייבו לשמור עליו ולא לחזור על המעשים.

המחלקה המשפטית מצויה רק בתחילת דרכה.
אנו מקווים שבעתיד יהפוך הכלי המשפטי לכלי דומיננטי בשמירה על בעלי החיים באשר הם, לצדה של עבודת השטח המבורכת של העמותה ומתנדביה.