09/04/2005

תגיות:

ביום 9/1/05 דחה בג"צ את עתירות עמותת תנו לחיות לחיות והעמותה למען מדע מוסרי נגד חוות מזור. לפני כשנה, לאחר תקופת הכנה ממושכת, הגישה עמותת תנו לחיות באמצעות עו"ד אמיר רוזנברג, את עתירתה כנגד חוות מזור, עתירה המבקשת מבג"צ לבטל את ההיתרים שניתנו לחוות מזור בספטמבר 2003  לייבוא קופים לחווה. העתירה נשענה על הודעת ההחמרה שהגישה ישראל למזכירות אמנת CITES המחמירה את הכללים לייבוא קופים. עמותת תנו לחיות לחיות טענה כי מתן ההיתרים אינו עומד בכללים המחמירים ולפיכך עליו להתבטל. בעקבות הגשת העתירה, נתן בג"צ צו ביניים אשר הצליח להקפיא ייובא 60 קופים לחווה.

אולם רשות הטבע והגנים מאז ועד היום, עשתה כל שביכולתה כדי להכשיר את ההיתר, לרבות ביטול הודעת ההחמרה משנת 2002 ומשלוח הודעה החמרה חדשה (הבהרה?). עמותת תנו לחיות לחיות המשיכה והקשתה כי ההיתרים לא נבחנו גם לאור ההודעה החדשה, אולם הרשות הצליחה לשכנע את בית המשפט כי די בכך שההיתר עומד לצד הודעת ההחמרה החדשה או בלשונו של בית המשפט: "דעתי היא כי החלפתה של הודעה… בהודעה… ומשהוברר שההיתר לייובא שישים הקופים הנוספים נותר על כנו אף בהתחשב בהודעה זו באו העתירות שלפנינו על סיפוקן ולפיכך דינן להידחות"

בנוסף קבע בג"צ בפסק דינו כי מעמדת הרשות עולה, כי לקופי המקוק ארוך הזנב אותם מייבאת החווה לא נשקפת כל סכנת הכחדה באיים מהם הם מיובאים, ומהיתרי הייבוא עולה כי הקופים המיובאים מיועדים למטרות רבייה בלבד תוך איסור המסחר בהם.

מובן כי פסק דין זה לא ריפה את ידיה של עמותת תנו לחיות לחיות שיוצאת במאבק חדש נגד קיומה של החווה.וביום שישי ה-14/1/05 ברחבת הסינמטק בשעה 12:00 תתקיים הפגנה בשיתוף עם שאר הארגונים למען בעלי חיים ובו תיחנך עצומה חדשה נגד חוות מזור.