01/10/2017

תגיות:
,,

בסוף 2015 התקיימה הפגנה חוקית מול ביתו של שר האוצר בחיפה, שעסקה בהתנגדות לרפורמה שהשלכותיה היו הרג מיותר של 20 מיליון אפרוחים מדי שנה. ההפגנה התקיימה בשעה 11:45 בצהריים ובשעות בהן קובע החוק כי מותר להקים רעש ולהשתמש במגבירי קול. ואולם, במהלך ההפגנה, צץ לו פקח עירוני במקום, והטיל קנס בסך 730 ₪ לפעיל Ziv Ben Ze’ev שצעק באותה שעה במגפון.

עם קבלתנו את פנייתו של זיו, מייד הגשנו בקשה לביטול הקנס. העירייה דחתה את הבקשה, ולפיכך ביקשנו להישפט על העבירה.

בדיון שהתקיים בבית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה, טענו בפני בית המשפט שהפקח הפנה לסעיף כללי בחוק העזר, העוסק בכלל בשמירת סדר וניקיון, במקום לסעיף ספציפי בחוק עזר העוסק ברעש, אשר קובע שעות מסוימות בהן אסור להרעיש, והדגשנו כי ההפגנה לא התקיימה בשעות האסורות. הסבנו את תשומת לב בית המשפט כי הפקח הפנה לסעיף החוק הכללי לא בכדי, שכן הקנס שלצידו הוא 730 ₪, בעוד הקנס שלצד סעיף החוק הספציפי הוא: 475 ₪. עוד טענו כי הזכות להפגין היא חלק מחופש הביטוי שהוא זכות חוקתית ומהווה אבן יסוד בכל משטר דמוקרטי, וכי נושא רגיש כמו הסדרת חופש הביטוי במרחב הציבורי מוסדר על-ידי המשטרה, ולא על-ידי פקחים עירוניים(!). למשטרה הסמכות לקבוע את מקום, זמן ואופן ההפגנה.

השופטת שמעה את טענותינו והבהירה לתובע באופן שלא משתמע לשתי פנים כי עליו לשקול בכובד ראש האם בכוונתו לעמוד על כתב האישום.

היום התקבלה במשרדנו הודעה מהתובע, כי קרא את התיק לעומק, הבין כי יש ממש בטענותינו וכי הוא חוזר בו מכתב האישום. זאת ועוד, הודיע התובע כי ינחה את פקחיו כיצד עליהם לנהוג במקרים דומים להבא!

שמחנו מאוד לעמוד לצידו של זיו, לא ניתן שיתנכלו או ינסו להשתיק פעילים למען בעלי-חיים, המממשים את זכותם לחופש ביטוי ומפגינים בשעות המותרות בחוק!