06/10/2019

תגיות:
,,

 

נוהל כפרות 2020  – כיפור תש"פ

 

 1. הכלל -ביצוע מנהג הכפרות עם עופות חיים חייב אישור בכתב ממשרד החקלאות בין אם נעשית שחיטה במקום ובין אם השחיטה נעשית לאחר מכן במשחטה.   יש לבדוק האם האישור מאשר שחיטה במקום אם לאו.
 2. עופות מותרים – אך ורק פטמים. חל איסור להשתמש במטילות או בהודים .
 3. הובלה –רק ברכב שנרשם, כלובים תקניים המאפשרים רביצה של כל העופות בו זמנית.
 4. האתר (המתנה עופות, המתנת בני אנוש, אזור שחיטה) –  חייב להיות מרוחק מגורמי רעש. השחיטה צריכה להיעשות על רצפת אספלט או בטון הניתנות לרחיצה. אזור השהייה של התרנגולות חייב להיות מוצל או מקורה. במידה ויש תאורה יד לוודא שאינה מסנוורת את העופות. 
 5. מגע עם עופות – מותר לאחוז אך ורק מהבטן ותמיכה בגב, חל איסור על אחיזה מהכנפיים, מהזנב או מהרגליים. הפרקטיקה של איסוף מהרגליים כפי שנעשה בלולי פיטום אסורה בהחלט.
 6. לא יונף עוף יותר מפעם אחת – לאחר ההנפה יש להחזיר את העוף לכלוב שונה – כלומר: הפרדה בין אלה שהונפו לאלה שלא הונפו. אלא שכבר הונפו יועברו למשחטה או ישחטו במקום. מעבר להנפה אחת מדובר בצער בעלי חיים מבחינת החוק והתקנות.
 7. מועדים – זמן הובלה מרגע היציאה ועד ההגעה לאזור המנהג עד  4 שעות בעוד שזמן המתנה הוא עד 6 שעות ובסה"כ עד 10 שעות מרגע היציאה מהלול ועד השחיטה.
 8. פסדים – יש לזרוק אל מיכל הפסדים. חל איסור חמור לזרוק עופות חיים אל מיכל הפסדים. מיכל פסדים יפונה פעם ביום לפחות למפעל פסדים בלבד. חל איסור לזרוק פסדים לזבל.
 9. שחיטה במקום – נדרש היתר מיוחד לשחיטה במקום. האישור יינתן ע"י משרד החקלאות לאחר אישור של ראש העיר / המועצה ושל הווטרינר הרשותי + שילוט שהעופות אסורים לאכילה.
 10. תכולת חוק צב"ח – חוק צער בעלי חיים ותקנות צער בעלי חיים חלים גם על הנוהל, כלומר: חשוב שלא לצער את בעל החיים בכל התהליך הפגאני הזה.
 11. מה עושים בפועל? – מבקשים לראות את אישור משרד החקלאות לקיומו של המנהג באותו מקום – שימו לב שיש אישור שונה לכפרות עם שחיטה וללא שחיטה. אם אין היתר ישר לפנות למוקד העירוני הרשותי וליחידת הפיצו"ח של שמשרד החקלאות.

 

על כל הפרה של הנוהל כמו גם על כל התעללות בעופות יש לפנות מיד לווטרינר הרשותי ולמוקד העירוני / רשותי וכן ליחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות. המוקד של הפיצו"ח (פיקוח על הצומח ועל החי)  24/7  – 03-9559911 (לבקש מספר פניה).