31/08/2017

תגיות:
,,


לפני שנתיים הפנה אותנו אחד הפעילים לתכנית בניה של אתר מחזור בבקעת הירדן. התכנית כללה הוראה לפיה להרחקת ציפורים מהאתר ייעשה שימוש ב”כלבים מאומנים להרתעת ציפורים”.

אנו מכירים היטב את תנאי ההזנחה הקשים בהם מוחזקים כלבים המשמשים לשמירה, לעתים כשהם קשורים ללא הפסקה, או ללא דאגה ראויה לתנאים הבסיסיים שהם זקוקים להם, כגון צל, הגנה מתנאי מזג אוויר קיצוניים, מים באיכות ובטמפרטורה מתאימה, חברת כלבים אחרים, מעקב וטיפול רפואיים ועוד. החשש הוא גדול במיוחד כאשר הכלבים יוחזקו באתר מחזור, שיש בו חומרים מזיקים, אבק, רעש וסיכונים סביבתיים אחרים הנובעים מטיב העבודה במקום. לכך יש להוסיף את תנאי מזג האוויר הקיצוניים באזור הבקעה, ובמיוחד את החשיפה של הכלבים לתנאי חום קיצוני.

הגשנו התנגדות להוראה זו בתכנית, וכעת התבשרנו שוועדת התכנון קיבלה את ההתנגדות שלנו!

תודה לפעיל שהפנה אותנו למקרה, ועצר מהלך שיכול היה לפגוע פגיעה קשה בכלבים רבים.