06/07/2011

כלבי השמירה שמוחזקים בבסיסי חיל האוויר, אשר ידועים בכינוי "כלבי כבל", לאור העובדה שהם מבלים את כל חייהם כשהם קשורים, 24 שעות 7 ימים בשבוע, לכבל שמגביל את יכולת התנועה שלהם, זוכים מצד חיל האוויר לתנאים מחפירים, אשר עומדים בניגוד לחוק צער בעלי חיים ולתקנות צער בעלי חיים.

בין היתר, התקנות מחייבות את חיל האוויר לספק לכלבים אלו מרחב מוצל, הגנה מפני הגשם בחורף ומפני השמש הקופחת בקיץ, למנוע פגיעות שנגרמו להם מבעלי חיים אחרים ועוד. התקנות גם מחייבות לשחרר את הכלבים באופן תדיר מן הקשירה לצורך יציאה לטיול או לפעילות גופנית מבלי שהם קשורים, ואף אוסרות על החזקת הכלבים כשהם קשורים דרך קבע לאור הפגיעות הקשות שקשירת הקבע גורמת להם. חיל האוויר לא טורח לספק לכלבי השמירה שברשותו אף אחת מדרישות אלו ונוספות, והאופן בו הוא מחזיק את הכלבים הללו מהווה התעללות קשה וגורם להם לסבל יומיומי קשה.

למטה מופיע נוסח פנייה למפקד חיל האוויר, שכל אחת ואחד מכם מוזמן להעתיק למחשב שלו ולשלוח למפקד חיל האוויר באי-מייל  [email protected] ובאמצעות הפקס’: 03-5694528, וכך לסייע לתנו לחיות לחיות להבהיר למפקד חיל האוויר מה דעתו של הציבור על ההתעללות הקשה בכלבים שמוחזקים על ידי חיל האוויר. אנא שלחו העתק מן המכתב למשרד הבטחון, בכתובת [email protected] , וכן אלינו לפקס’ שלנו שמספרו 03-6241779 או לאי-מייל

[email protected] .

מצורף קובץ PDF נייר עמדה- קשירת קבע של כלבים

 

לכבוד

אלוף עידו נחושתן

מפקד חיל האוויר

אי-מייל:  [email protected]

פקס’: 03-5694528

 

 

               

 

תאריך: ________

 

 

 

 

הנדון: קריאה דחופה לפעול לאלתר לשיפור מצבם של כלבי השמירה שמוחזקים בבסיסי חיל האוויר

 
ברצוני להביע את מורת רוחי ואת אכזבתי הרבה מהאופן בו חיל האוויר נוהג בכלבי השמירה שברשותו.

בין היתר, נדרש חיל האוויר, כמו כל אדם שמחזיק בכלב, לספק לכלבים את התנאים הבאים:

  • מרחב מוצל ששטחו 3 מ"ר לפחות, לא כולל שטח מלונה.
  • שחרור תדיר מן הקשירה לצורך יציאה לטיול או בחצר.
  • להמנע מלהחזיק את הכלבים כשהם קשורים באופן קבוע, בבידוד מכלבים אחרים ומבני אדם.
  • להמנע מלהחזיק את הכלבים באופן שהם חשופים לפגיעות של בעלי חיים אחרים.

 

לא יתכן שחיל האוויר יתעלם מהדרישות ומהחובות הברורות שמוטלות עליו בחוק ובתקנות, וינהג בכלבים הללו באופן שמהווה התעללות קשה וגורם להם לסבל יומיומי ומתמשך.

 

ההגנה על בעלי החיים ומניעת צער בעלי חיים הם ערכים ראשונים במעלה, ואין ספק בליבי כי מדינה שמבקשת לנהוג בחמלה כלפי חסרי הישע והחלשים שבקרבה, חייבת לנהוג בבעלי החיים, אשר נמנים גם הם על חסרי הישע שבחברה שלנו, באופן הולם ותוך המנעות מפגיעה מיותרת בהם.

 

אין צורך להכביר במילים בדבר החשיבות שבמניעת התעללות בבעלי חיים על ידי רשויות המדינה, בבחינת "אם בארזים נפלה שלהבת – מה יגידו אזובי הקיר". תושבי ואזרחי המדינה, בנושאם את עיניהם לרשויות השלטון, מצפים כי הרשויות יפגינו דוגמא ומופת לשמירה על החוק, וכיצד אנו יכולים לצפות מאדם מן היישוב שינהג בהתאם לחוק ויימנע מלהתעלל בבעלי חיים, כאשר רשויות המדינה מזלזלות בחוקים שנועדו להגן על בעלי החיים בישראל ומפרות אותם ברגל גסה?

 

אודה לך אם תעדכן אותי בדבר הצעדים שבכוונת חיל האוויר לנקוט על מנת לשפר באופן מיידי את מצבם של הכלבים ולוודא כי הם מוחזקים בהתאם לאמור בחוק ובתקנות.

 

בכבוד רב,

____________

  [שם + חתימה]

 

                                                                                                            כתובתי למענה: _________

                                                                                                            דוא"ל: _______________

העתק:  משרד הבטחון, באי-מייל: [email protected]

עמותת תנו לחיות לחיות (בפקס’ 03-6241779 או באי-מייל [email protected] )