21/10/2015

תגיות:
,,,,,

 

לפני חודשים ספורים החלה רשת הפנינג, אשר מתמחה במתנות, צעצועים ומוצרי פופ, לשווק מוצר שנקרא "דג לאק" – דג קרב סיאמי ואמיתי בבקבוק מעוטר.תנאי אחזקת הדג ועצם אחזקתו בחנות שאינה מתמחה בסחר בבעלי חיים, העלו תהיות וחששות רבים באשר לחוקיות הסחר בדגים על פי חוק צער בעלי חיים והתקנות שהותקנו על פיו בחנויות הרשת.

לפיכך, פנו צוות היועצים המשפטיים של עמותת תנו לחיות לחיות אל הנהלת הרשת בניסיון להאיר עיניה ביחס לדרישות החוק. 
משלא הואילה פנייה זו, הגישה תנו לחיות לחיות לבית משפט השלום בת"א תביעה למתן צו מניעה אשר יעצור את הסחר בבעלי חיים בחנויות רשת הפנינג.

בעקבות הגשת התביעה הגיעו הצדדים להסכם פשרה לפיו, רשת הפנינג התחייבה שלא לסחור או כלל להחזיק בבעלי חיים בחנויות הרשת, כל עוד היא אינה עומדת בכל דרישות תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה שלא לצרכים חקלאיים) וכן חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים). ההסכם נכנס לתוקפו עם מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, ביום 16.10.15.

בנוסף הוסכם, כי ככל שרשת הפנינג תמשיך לסחור בבעלי חיים בחנויותיה בעתיד, ותל"ל תתבע למתן צו מניעה נגד אותו הסחר- ותביעתה תתקבל, ישולמו לתל"ל הוצאות משפט שלא יפחתו מסך 5,000 ₪ (מינימום).

בתיק טיפלו עו"ד שגיב לוי ועו"ד לימור קרוכמל-שניידר מהמחלקה המשפטית של תנו לחיות לחיות