10/07/2017

תגיות:
,,

על ההרג הזה מישהו צריך לשבת בכלא. מה אתם חושבים? מישהו יישלח למאסר?
הדליפה החומצית מהמפעל של כימיקלים לישראל לנחל אשלים בנגב היא פשע שכבר גבה מחיר נורא מבעלי החיים, שהחומצה הרעילה את מקורות המים שלהם ואת האדמה עליה הם חיים.
הזדעזענו לגלות, שזו לא פעם ראשונה שבמפעל מפרים את החוק, וגם לא פעם ראשונה שיש שם דליפה חומצית אבל כנראה המשרד להגנת הסביבה משתמש בכפפות משי כשמדובר בתאגיד כמו כי"ל. ואולי ברקע גם שיתופי פעולה קרובים בין המשרד לבין הגורם המזהם?
אם אתם חושבים שכי"ל צריכה לשלם על ההרג והחורבן, חתמו כאן על העצומה