21/01/2010

תגיות:
,,,,,,
ועדת החינוך ערכה דיון מהיר בנושא עיקור וסירוס חתולי הרחוב בישראל. יוזמי הדיון הינם חה"כ רונית תירוש (קדימה) וציון פיניאן (ליכוד). במסגרת הדיון אנו מתכננים להציג בפני חברי הוועדה את בעיית חתולי הרחוב בישראל. בשל פסיקת בית המשפט העליון האוסרת על המתה גורפת של חתולי רחוב, ובשל התעלמות מדינת ישראל מן הבעיה, מוצאים עצמם הרשויות המקומיות והארגונים להגנה על בעלי החיים מטפלים בבעיה כמיטב יכולתם ובאופן נקודתי, אשר אינו נותן מענה אמיתי לבעיה.
בכוונתנו לבקש מחברי הוועדה להורות למשרדי הממשלה הרלבנטיים להכין תוכנית לביצוע פיילוט לבחינת יעילות טכניקת עיקור וסירוס חתולי הרחוב, וזאת כנקודת מוצא לתוכנית רב-שנתית לעיקור ולסירוס כלל חתולי הרחוב במדינה. עלות הפיילוט היא כ-9 מיליון ₪, ועליו להתבצע במספר רשויות מקומיות, ובכלל זה בפריפריה.


על מנת להשפיע כנסו וחיתמו על העצומה והעבירו אותה לכמה שיותר אנשים
www.letlive.org.il/petition_26