30/04/2017

תגיות:
,,

עבירות צער בעלי חיים במשחטת מילועוף

נחרדתם כמונו מתמונות הזוועה ממשחטת מילועוף שפורסמו בשבוע שעבר בערוץ 2? גם אנחנו!

זה מכתב התלונה ששלחנו, בשיתוף עמותת אנונימוס, לשירותים הווטרינרים:

לכבוד
ד”ר נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינרים
שלום רב,
הנדון: עבירות צער בעלי חיים במשחטת מילועוף
1. ביום 30.12.20155 פניתי אליך בנוגע לעבירות צער בעלי-חיים שנחשפו, בין היתר, במשחטת מילועוף.
במכתב ביקשתי נקיטת שורה של צעדים. לצד בקשה לחקירת פיצו”ח, ביקשתי שורה של פעולות מינהליות ברמת משגיחי ההובלה, ברמת הפיקוח במשחטות וברמת מטה השירותים הווטרינרים.
ביום 31.12.20155 כתבת לי כי מכתבי התקבל, וכי התלונות המפורטות בו ייבדקו וייענו.
אולם עד היום לא זכיתי למענה.
22. כאשר עבירות נחשפות אך לא מטופלות, הדבר מזמין המשך של העבריינות וביתר שאת.
3. אמש נחשפו צילומי וידיאו חדשים ממשחטת מילועוף.
ניתן לצפות בחלקם בקישור כאן
4. מהתיעוד שנחשף עולה:
א. תרנגולים מגיעים למשחטה כשאבריהם, לרבות ראשים, תקועים בין מסגרות הכלוב לבין מגירות ההובלה, באופן שמעיד על הפרת תקנה 9(8) לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), תשע”ב-2011.
ב. עובד מתועד כשהוא שוטף משאית באמצעות זרנוק מים, כאשר יש עליה עדיין כלוב עמוס בעופות.
ג. תרנגולים לאחר חיתוך גרונם, ובעודם בחיים, אינם מונחים בקונוסי הדימום כנדרש, אלא נזרקים לעבר הקונוסים, כאשר חלקם נופלים לרצפה, חלקם נופלים לאגן הדם (מה שמוביל בוודאי לחדירת דם לקנה ולריאות) וחלקם מוכנסים לקונוסים כשראשם כלפי מעלה. מדובר בהתעללות בעופות, שמגבירה את ייסורי הגסיסה ועשויה גם להאריך את משך הגסיסה, תוך הפרת כללים שקבעו השירותים הווטרינרים.
ד. אם לא די בכך, חלק מהתרנגולים נתלים מהמסוע ברגל אחת בלבד, מה שמוסיף בוודאי למצוקתם בעת הגסיסה.
ה. התיעוד כולל תיעוד של משלוח בו הגיעו למשחטה מרבית העופות כשהם כבר מתים.
55. בנוסף לעבירות צער בעלי-חיים, התיעוד חושף הפרות חמורות של הנהלים הנוגעים להגנת בריאות הציבור.
66. נבקש שתורה על חקירת פיצו”ח בנוגע למשחטת מילועוף. במסגרת החקירה אין להסתפק בחומר המצולם שנחשף, אלא לאסוף נתונים מתעודות ההובלה לפי תקנה 5 לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), תשע”ב-2011, לבדוק מצלמות במעגל סגור ככל שכאלו מוצבות במשחטה, ולחקור עובדים רלוונטים ואת הנהלת המשחטה.
77. לעניין המשלוח שתועדה בו תמותה-רבתי – אני מניח שאתם יכולים לזהות את האירוע וכי האירוע כבר נבדק בעקבות הדיווח שהמשחטה אמורה היתה לתת בהתאם לתקנה 13 לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), תשע”ב-2011. נבקש את ממצאי הבדיקה, והצעדים שננקטו בעקבותיה ככל שננקטו.
88. לצד החקירה הפלילית – אבקש שתבחנו את כשירות המשגיחים (לפי תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), תשע”ב-2011) המשגיחים על ההובלות למקום ועל החזקת העופות במקום עד להוצאתם מהכלובים. האם פעלו כנדרש למניעת עבירות? האם דווחו על עבירות שהתרחשו?
99. עוד יש לבדוק את התקינות ואת האפקטיביות של הפיקוח במקום ושל הפיקוח ממטה השירותים הווטרינרים, ולהפיק את הלקחים הנדרשים.
10. נא עדכנני בפעולות שתנקטו.
בכבוד רב,
יוסי וולפסון, עו”ד
העתקים:
ח”כ אורי אריאל, שר החקלאות
ח”כ איציק שמולי | Itzik Shmulii, יו”ר ועדת המשנה של הכנסת לצער בעלי חיים
ח”כ יעל גרמן
ח”כ Sharren Haskel שרן השכל
ח”כ Tamar Zandberg תמר זנדברג
ח”כ דב חנין Dov Khenin
ח”כ נורית קורן – Nurit Koren
ח”כ יעל כהן פארן Yael Cohen Paran
ד”ר דגנית בן דב, הממונה לפי חוק צער בעלי חיים
ד”ר סרחי דולב, רופא וטרינר ראשי לפיקוח מוצרים מהחי, השירותים הווטרינרים
עו”ד אפרת אביאני, היועצת המשפטית, משרד החקלאות
עו”ד אודליה אסולין-דגני, הלשכה המשפטית, משרד החקלאות