11/01/2006

 


 


בשם מרשתי, "תנו לחיות לחיות", עמותה רשומה העוסקת בהגנה על בעלי חיים ובשמירה על זכויותיהם, הנני לפנות אליך בעניין הנדון כדלקמן:1. ביום 10.1.05 פורסם באתר האינטרנט NRG על כך שבמבצעים שעורך צה"ל לתפיסת מבריחים ממצרים לישראל, נתפסים גמלים, עליהם רוכבים המבריחים, אשר משוכנים בסיסים צבאיים כשהם נמצאים ללא פיקוח וטרינרי וללא טיפול הולם.


רצ"ב העתק מהידיעה באתר NRG ומסומן באות א'.


2. עוד עולה מהידיעה שהגמלים שוהים במשך שבועות, קשורים לגדר המוצב, כשהם חשופים לשמש היוקדת בקיץ ולגשם והקור בחורף, וזאת על אף התחייבויות הצבא להעביר את הטיפול בגמלים לרשויות המתאימות.


3. משרד החקלאות הודיע, לתדהמתנו, כי הגמלים החודרים ממצרים לישראל יורדמו על ידי פקחי המשרד.


4. אותם גמלים לא "חדרו" (כלשון משרד החקלאות) בעצמם לשטח ישראל – הם שימשו ככלי בידי העבריינים. יש להעניש את העבריינים עצמם ולא את בעלי החיים על ידי כך שמוציאים אותם להורג.


5. "הוצאה להורג" הוא הצעד האחרון שיש לנקוט בו וזאת רק לאחר שננקטו כל הצעדים האפשריים, כגון השמת הגמלים בהסגר ותצפית, טיפול רפואי הולם וכיו"ב.


6. כמו כן, לא ניתן לבצע צעד של המתה בטרם קיימת תשתית עובדתית מוכחת שאכן הגמלים עלולים להוות סכנה ממשית לבריאות הציבור ולא ניתן לנקוט בדרכי טיפול שונות על מנת למנוע ייתכנות הסכנה.


7. במידה ואכן בכוונת משרד החקלאות להוציא את הגמלים להורג, אנו קוראים לכם לעצור כוונה זו לאלתר ולהורות על טיפול רפואי-השגחתי הולם.


8. כמו כן, אנו קוראים לכם לפעול, בהקדם האפשרי, למתן טיפול הולם לגמלים והעברתם ממוצבי צה"ל למתקנים מסודרים המתאימים להם.        בכבוד רב,


עו"ד ראובן לדיאנסקי
    היועץ המשפטי


הכתבה ב- NRG http://www.nrg.co.il/online/35/ART1/031/993.html


 אתם מוזמנים לשלוח מכתבים ל:  
       
מר אהוד אולמרט                             מר ישראל כץ
מ"מ ראש הממשלה                       שר החקלאות
והשר לאיכות הסביבה                   פקס': 03-9485858
פקס': 02-6662272