02/10/2005

גורי חתולים אלה זקוקים לעזרת אנשים טובים שיגדלו ויניקו אותם. עמותת "תנו לחיות לחיות" מקבלת מדי יום מאות פניות לעזרה ולכן אנו פונים לציבור בבקשת עזרה. אנו קוראים לכם ומבקשים שתהיו משפחה אומנת לגורים יונקים לתקופה קצרה עד שהגורים יוכלו להסתדר בכוחות  עצמם.
פרטים נוספים בטל': 6241776 – 03