11/08/2005

בישיבה זו התברר מעל לכל ספק, כי מדינת ישראל עומדת להפקיר את בעלי החיים שיישארו מאחור לאחר פינוי היישובים במסגרת תכנית ההתנתקות.


בפגישה זו, הודיעו נציגי משרדי הממשלה שנכחו בפגישה, כי עד עתה, ימים ספורים לפני מועד הפינוי המתוכנן, לא הקצתה הממשלה ולו שקל אחד לטובת פינוי, הצלה ודאגה לרווחת בעלי החיים שיישארו באזורים המפונים וזאת שעה שמדובר בתקציב הבטל בשישים לעומת המימון הכולל של תוכנית ההתנתקות .


מזה מספר חודשים, שבים ופונים הארגונים למען בעלי החיים לרשויות המדינה השונות ומתריעים על הצורך המיידי בתקצוב הנושא והכנת תוכנית אב מפורטת לפינוי והצלת בעלי החיים. חרף זאת, עמדו היום נציגי הממשלה והודיעו לארגונים כי יישום תוכנית כלשהי להצלת בעלי החיים תלויה אך בהם, במשאביהם המוגבלים ובלחץ שיפעילו על גורמי הממשל השונים.


נציגי הארגונים, אשר הביעו נכונות להקדיש את כל משאביהם הדלים לצורך המבצע, נדהמו לגלות כי הממשלה מתנערת מכל אחריות ומטילה אותה לפתחם של הארגונים.