02/05/2005

הנהג האמבולנס פנה לעגלון וביקש ממנו לספק לסוס טיפול רפואי דחוף ולהתירו מהעגלה. כשהלה סרב לעשות כן, פנה נהג האמבולנס למשטרה ולמקום הגיעה ניידת משטרה.

השוטרים שהגיעו למקום האירוע, הביעו זלזול באירוע וסרבו ליצור קשר עם הוטרינר העירוני, ד”ר צבי גלין או עם הגורם המייעץ למשטרת ישראל, החברה להגנת החי בישראל, בכדי להעביר את הסוס לבדיקה וטרינרית דחופה, כנדרש על פי הנחיות אח”ק לטיפול משטרתי בעבירות של צער בעלי חיים.
השוטרים התעקשו, מבלי שיש בידם הכלים המקצועיים לבחון זאת, כי מצבו של הסוס שפיר ועזבו את המקום בלא שניתן כל סיוע לסוס הפצוע. בעזבם את המקום, אף העניקו גושפנקא חוקית לעגלון להמשיך ולנהוג בסוס פצוע.


הדברים מקבלים משנה תוקף במיוחד לאור שכיחותם הרבה של מקרי ההתעללות בסוסים על ידי מחזיקיהם בעיר תל אביב. חובתה של המשטרה לנהוג במשנה זהירות בבואה לטפל באירוע מסוג זה ולא למהר לפטור את הנילון בלא כלום מבלי שנבדק הסוס על ידי גורם מקצועי כלשהו.


מטבע הדברים, העגלון סרב למסור את פרטיו לנהג האמבולנס ולפיכך פרטיו אינם מצויים בידינו, הגם שבוודאי נלקחו על ידי השוטרים ששהו במקום האירוע.


הנכם מוזמנים לפנות ל ניצב דודו צור, מפקד מחוז תל אביב משטרת ישראל בפקס: 5454615-03 להביע מחאתכם.