02/05/2005

לדברי נציגת העמותה, במקום נראה סוס בודד, תשוש, מלוכלך ומזה רעב שעצמותיו מזדקרות מבעד עורו. הסוס היה קשור בחבל שאורכו אינו עולה על חצי מטר ואשר אינו מאפשר לו אף להרכין את ראשו. בסביבת הסוס לא נראו מים ומזון. עוד נמסר, כי הסוס היה מכוסה בעקיצות רבות וניסה, ללא הואיל, להתחמק מהשמש הקופחת ומעדת החרקים שסבבה אותו.


הדברים האמורים, מגלים שוב הפרה חמורה של חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) התשנ”ד-1994 המתבצעת במקום. כמו כן, עולה החשש כי במקום מוחזקים סוסים ו/או חמורים נוספים שהושכרו לעבודה ו/או לכל מטרה אחרת למשך היום ולפיכך לא נראו במקום בשעות הבוקר.


המראות של סוסים שדופים, מצולקים ויגעים, המושכים עגלות עמוסות לעייפה בלהט הצהרים ומובלים בינות למכוניות העשנות, סוסים וחמורים המוחזקים בחצרות ובאורוות מאולתרות ללא תנאי מחייה בסיסיים והמובלים לרכיבה מסוכנת בחופי הים ובשדרות העיר, הנם מראות שכיחים ברחבי העיר. נכון להיום, לא קיים חוק עזר המוחל באופן ספציפי על סוסים וחמורים, הגם שקיימת התייחסות לנושא בחוק העזר לתל אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון) תש”ם-1980, המחייב בסעיף 12, קבלת היתר מאת ראש העירייה להחזקת סוס, פרד, חמור ובעלי חיים נוספים המוגדרים כבעלי חיים מסוכנים.


נכון להיום, לא זו בלבד שלא קיים חוק עזר המחייב קבלת רשיון לסוסים וחמורים והמחייב ביצוע חיסונים שנתיים, בדיקה וטרינרית תקופתית וחובות נוספות אשר יש בהן כדי להגן על שלומם של הסוסים והחמורים ועל שלום הציבור, אלא שגם החוק הקיים, המחייב קבלת היתר להחזקתם אינו נאכף כלל.


חובתה של העירייה לפעול להסדרת הנושא באמצעות חקיקה ואכיפה וכך יימנעו תופעות כגון התופעה המתוארת ברישא למכתבי זה.


הינכם מוזמנים לפנות לראש העיר בקישור הבא  ולהביע את מחאתכם.