09/04/2005

בני אדם, כשאתם יוצאים למלחמות שלכם
המיותרות והטפשיות,
תירו רק אחד בשני.
בני אדם, תנו לחיות לחיות.

כשאנשים מתנהגים רע זה לזה,
אנחנו אומרים: "הם מתנהגים כמו חיות".
אבל חתולים לא הורגים חתולים.
בני אדם, תנו לחיות לחיות.

לטפו את היצורים הקטנים,
טפלו בהם כשהם חולים או כשהם מנוצלים
על ידי אנשים חולים עם בעיות.
ואהבת לחייתך כמוך.
בני אדם, תנו לחיות לחיות.

הושיטו יד טובה לכל כף עם פרוה
להעניק לה מעט אהבה בעולם הזה החולה,
כמו אמרו חכמינו:
כל המציל כלב אחד כאילו הציל עולם מלא.

אל תשכחו: אלוהים
ברא קודם את בעלי החיים,
ורק אחר כך אותנו, ואת שאר הטעויות.
בני אדם, תנו לחיות לחיות.