09/04/2005

ממה שמסתמן מכל התלונות הרבות שמגיעות אלינו, נראה, שכדאי ורווחי במיוחד, ללכוד את הכלבים שיש להם בעלים. שכן, בעליו של כלב שנלכד, יזדרז לחלצו מהסגר תמורת תשלום הקנס המוטל ובמקרים רבים, גם יגבו ממנו "דמי פנסיון" עבור הימים שהכלב הוחזק במכלאת הלוכד.

זהו מצב בלתי נסבל, המעודד בעליל לוכדים לחטוף כלבים מחצרות פרטיות – ובכלל, כדי
להגדיל את רווחיהם ו/או את רווחי הרשות המקומית. המצב אף מעלה הרבה סימני שאלה לגבי עוד "אופציות" הננקטות על ידי הלוכדים לעשיית הון מסחר בכלבים – וזאת בחסות ההיתר שניתן להם על ידי רשויות החוק!

כאן המקום גם להתריע על עוד נגע באותו נושא: מודעות בעיתונים לגבי מסירת כלבים וחתולים, אף הן מקור פרנסה פוטנציאלי לסוחריבעלי-חיים. אנשים רבים המחפשים למסור כלב או חתול "לבית חם" וללא תמורה, עלולים להיות קורבנות של סוחרים אלו.

כיצד? הסוחר מתחזה כמי שמעוניין לאמץ את בעל החיים, מקבל אותו בחינם ומוכר אותו
למעבדות מחקר וכדומה. בעל חיים שצריך לשלם עבורו – אינו אטרקטיבי לחלאות האדם הללו.

לכן, חשוב שמי שמחליטים למסור בעל-חיים -ייגבו בעבורו כסף – ויגדילו לעשות, אם כסף זה ייתרם לאחת מהעמותות למען בעלי החיים.

למחאה כתבו למועצה המקומית או העיריה במקום מגוריכם.