26/10/2016

תגיות:
,,

שופכים אור על תעשיית הניסויים!

בית המשפט בתל-אביב אישר לנו לעיין בתיק שעניינו סכסוך בין שתי חברות טכנולוגיה. שתי החברות הסתכסכו על רקע של כישלון ניסוי בבני-אדם, שנועד לבדוק תרופה למחלת ה-ALS. מהתיק עלה שבטרם הניסוי בבני-אדם – וגם מאוחר יותר – נערכו ניסויים בעכברים, שנועדו כביכול לבדוק את האפקטיביות של התרופה נגד המחלה. אבל לעכברים אין ALS, ומפסק-הדין עולה שבתיק העידו מומחים שאמרו שגם אין “מודל” של המחלה בעכברים שיש לו יכולת ניבוי לגבי האפקטיביות של טיפול בבני אדם. ובמלים אחרות: הנסיינים גרמו לסבל ולמוות של עכברים, למרות שידוע היה שתוצאו הניסויים לא יתרמו דבר לחקר המחלה ויהוו רק “רעש רקע”.

 

בהחלטה כתבה רשמת בית המשפט:

“אני מקבלת את טענתה של המבקשת כי באפשרותה לעיין גם במסמכים אשר הוגשו בתיק, לרבות בחוות הדעת שניתנו לגבי משמעות הניסויים בבעלי חיים והצורך בהם (זאת ככל שלא הוטל עליהם חסיון במסגרת ההליך), וזאת בשים לב לטענתה, כי קיימת חשיבות ציבורית לשאלות בדבר הצדקתם של ניסויים במודלים לא אמינים ומהם המנגנונים המשפטיים המספקים כדי למנוע אותם, וכן לטענתה כי הפרשה הנוכחית שופכת אור על התופעה בכללותה ויכולה להוות בסיס לדיון ציבורי וללקחים מתחום המדיניות הציבורית. לעניין זה הפנתה המבקשת גם לתגובת טבע לבקשת המבקשת בבית המשפט העליון, במסגרתה הזכירה ניסוי מיותר בעכברים, אשר ידוע כי אין לו ערך מדעי, ושיביא לתמותת עכברים, דבר הטעון בירור על מנת שמקרים אלו לא יישנו”.