על מי בממשלה תוטל השליחות להגן על בעלי-חיים?

בימים אלו מתנהל בחדרי-חדרים מו”מ על חלוקת התיקים בממשלה החדשה. המו”מ הזה הוא גורלי עבור בעלי-החיים. ראינו שרים עם לב לבעלי-חיים, וראינו שרים שבכל נושא ונושא רק חיבלו בהגנה עליהם.

אנחנו מאמינים שאנחנו מדברים בשמם של בעלי-החיים ושל כל אוהביהם בארץ הזו כשאנחנו קוראים לבני גנץ ולבנימין נתניהו  למנות לשליחות הזו את מיקי חיימוביץ’ , שההגנה על בעלי-חיים היא בנפשה.

443
מכתבים נשלחו
בואו נגיע ל:1000חתימות אחרונות

רבה מור7 חודשים
אלפאדל תמרה9 חודשים
נימובה יוליה1 שנים
ווינגרטן סורין1 שנים
ריפס יעל1 שנים