יש מי שמרוויחים מהמתת כלבים בריאים, וכפי שכולנו יודעים – כשטובת הכלבים, התנאים בהם מוחזקים, וגם ההחלטה אם יחיו עומדים
כנגד רווח כלכלי – הכלבים תמיד יפסידו. וכך פועלים היום כעסק לכל דבר מספר הסגרים פרטיים ולרשויות זה סידור נוח,
זו דרך מכובסת להמית כלבים באמצעות גורם אחר, במקום שכל רשות תיקח אחריות על הכלבים שתחת חסותן, יחזיקו אותם בתנאים הולמים,
יטפלו בהם כנדרש וימצאו פתרונות לכל אחד ואחד מהם!

2633
מכתבים נשלחו
בואו נגיע ל:5000חתימות אחרונות

פיש ליאת1 ימים
שמריז נטלי10 ימים
זבאגין ציפי2 חודשים
לוי קרן2 חודשים
אסקוזידו אילת3 חודשים