11/08/2016

 

הפרת התקנות היא עבירה פלילית שיכולה לגרור קנסות, מאסר וסגירה של החנות.

מחשבון חנות חיות

מחשבון חנויות חיות

מחשבון חנות חיות

לתצוגת סלולרי,  על צג המחשב יש ללחוץ על F12

מצורף מסמך  תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס”ט-2009

תקנות ההחזקה – מדריך מקוצר

תקנות ההחזקה – בקליפת אגוז