19/01/2006

הסטודנטית אלינה זבריז’ר, עתרה לפני חודשיים לבית המשפט המחוזי בחיפה, באמצעות עמותת “תנו לחיות לחיות”, וטענה כי חיובה להשתתף במעבדות בהן מנותחים ומומתים בעלי-חיים אינו חוקי ומנוגד למצפונה. לאחר משא-ומתן שהתנהל בין הצדדים הסכימה האוניברסיטה להקים ועדה בראשות דיקן הסטודנטים, פרופסור אריאל בנדור, שתבחן את בקשתה ואם תמצא שסירובה אכן נובע ממניעים מצפוניים, תפטור אותה מהשתתפות במעבדות ותספק לה חלופות לימודיות שאינן פוגעות בבעלי-חיים. אתמול בבוקר נתן השופט יצחק דר תוקף של פסק-דין לסיכום בין הצדדים.


“הפשרה היא תקדים חשוב שיאפשר לכל סטודנט שמתנגד מצפונית להשתתפות בניסויים או בתרגולים בבעלי-חיים במסגרת לימודיו לדרוש מאוניברסיטת חיפה לבחון חלופות אקדמיות שאינן פוגעות בבעלי-חיים”, אומר עו”ד מיכאל ספרד, המייצג את זבריז’ר ואת “תנו לחיות לחיות”. “אני מקווה שיתר המוסדות האקדמיים יצעדו בעקבות אוניברסיטת חיפה ויקימו ועדות דומות”, הוא הוסיף.


עו”ד שגיא אגמון המייצג אף הוא את ז’בריזר ו”תנו לחיות לחיות” מוסיף: “אנו מברכים על פסק דינו של בית המשפט, המעגן לראשונה את זכותו של סטודנט שלא ייכפה עליו לערוך ניסויים בבעלי-חיים בניגוד לרצונו. עם זאת, התמונה שהתגלתה במהלך המשפט היא חמורה ומקוממת: אוניברסיטת חיפה המיתה, ועודה ממיתה, אלפי בעלי-חיים למען ניסויים בהוראה. אלה ניסויים מיותרים, שתוצאתם ידועה מראש, וקיימות להם חלופות המוכרות בכל העולם, אך האוניברסיטה סירבה אפילו לבחון חלופות אלה, למרות שהחוק מחייב אותה בכך. אנו קוראים לגורמים המפקחים, ומשרד הבריאות בראשם, להיכנס לאלתר לתחום הפרוץ של ניסויים בהוראה ולחייב את כל המוסדות האקדמיים לבחון חלופות ולהשתמש בהן במקום בבעלי-חיים כל אימת שאפשר, ולהציל עשרות אלפי בעלי-חיים המומתים לשווא.”


אלינה זבריז’ר ניהלה במשך שנתיים מאבק אישי מול ראש החוג והנהלת האוניברסיטה בדרישה שישקלו שימוש בחלופות הומניות שהציעה להם, אך הם סרבו לבחון אותן. “בעלי-חיים רבים, ביניהם כרישים, יונים, צפרדעים וחולדות, משלמים בחייהם בניסויים מיותרים שיש להם חלופות מצויינות” אומרת אלינה, “אני מקווה שהנצחון שלי במאבק יהווה השראה לכל מי שבוחר לעמוד על עקרונותיו ואמונתו לנהל אורח חיים מתחשב שנמנע מפגיעה בבעלי-חיים”.


ענת רפואה, ראש המחלקה להגנת בעלי-חיים במעבדות, בעמותת “תנו לחיות לחיות”, מרוצה מאוד מתוצאות המשפט: “זהו הישג תקדימי לטובת זכויות האדם וזכויות בעלי-החיים כאחד. אנחנו מודים לאלינה על נחישותה ואומץ ליבה לעמוד מול המערכת הכוחנית של האקדמיה, ואנחנו מקווים שסטודנטים נוספים ילכו בדרכה וימנעו סבל והמתה מיותרת של בעלי-חיים”.


כתב התביעה של אלינה זבריז’ר