19/12/2019

מה לעשות אם רואים סוס או חמור רתום לעגלה בעיר או בדרך בינעירונית?

תקנה 142א לתקנות התעבורה אוסרת רכיבה בעגלה רתומה לבעל חיים בעיר או בדרך בינעירונית, אלא אם מדובר ברכיבה למטרות נופש או פנאי, באזור שבו אישרה לו זאת בכתב הרשות המקומית.

לכן, כל רכיבה בעגלה של עלטאזאכן בתחומי העיר או דרכים בינעירוניות מהווה עבירה על תקנה 142א, וניתן לפנות בקריאת חירום למוקד 100, על מנת שיקראו למקום סיור משטרתי (רצוי גם להגיד בפירוש שמדובר בהפרה של תקנה 142א לתקנות התעבורה). רצוי לצלם את מספר הרישוי וכל פרט רלוונטי אחר. במידת הצורך, גם ניתן להגיש תלונה בתחנת המשטרה עצמה.

בנוסף, תקנות צער בעלי חיים להחזקה שלא לצרכים חקלאיים קובעות נורמות להעבדת בעלי חיים, ביניהן:

  • על בעל החיים להיות בן 3 שנים לפחות.
  • אסור להעביד נקבה המטפלת בצאצא שגילו פחות מ- 30 יום.
  • אסור להעביד נקבה במחצית השנייה להריונה.
  • על כל שלוש שעות עבודה, על בעל החיים לקבל 30 דקות מנוחה.
  • סוס או פרד לא יישא משקל הגדול מטון.
  • חמור לא יישא משקל הגדול מ-500 ק”ג.

אם מזהים עבירה על תקנות ההחזקה, ניתן לפנות אל הווטרינר הרשותי, אל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, או אל יחידת החקירות של משרד החקלאות (“הפיצו”ח”, בטלפון 9096*).

כמובן, ניתן לעדכן גם אותנו בכל קריאה או תלונה ואנחנו נעקוב ונעזור.

ניתן לראות כאן את המקרה הראשון של החרמת סוס שנרתם לעגלת עלטאזאכן בגלל הפרה של תקנות התעבורה.