04/12/2006

בנוסף לבעיה המוסרית של זילות חיי הכלבים והחתולים ושימוש בהם כ”כלי מחקר”, מחקרים שנעשו בארה”ב מוכיחים ששימוש בכלבים וחתולים מהסגרים גורמים לשיבוש בתוצאות הניסויים בהם, בגלל פקטורים שאינם ידועים לחוקרים, כמו עברם, גילם, מצב בריאותם וטיפולים קודמים שקיבלו הכלבים והחתולים, והשיבושים האלה גורמים לניסויים חוזרים ונשנים, בהם משתמשים בכמויות גדולות של כלבים וחתולים (שהם גם זמינים וזולים).


טענת הוויויסקטורים (נסיינים בבע”ח), לפיה הכלבים והחתולים שמועברים למעבדות ממילא מועדים להמתה בתחנות ההסגר, מתנפצת לנוכח עדויות וצילומים שנעשו בסתר ב”בית החיות” של הטכניון, שם נראו כלבים וחתולים צעירים, בריאים וידידותיים לאנשים, שהיו יכולים בקלות רבה להימסר לאימוץ למשפחות, או לשוב לבתיהם המקוריים. וגם אם מדובר במקרים מסויימים של כלבים וחתולים שאכן נידונים למוות בהסגרים, יש להמיתם המתת חסד בזריקה ולא להעבירם סבל מתמשך של ניסויים כואבים עד למותם.ברוב מדינות העולם אסורה בחוק העברת כלבים וחתולים מהסגרים למעבדות:אירופה
כל מדינות אירופה החברות במועצת אירופה מחויבות לאמנה האירופית להגנת חולייתנים המשמשים לניסויים ולמטרות מדעיות אחרות. האמנה המחייבת ב-46 מדינות באירופה, כולל כל מדינות האיחוד האירופי, אוסרת על שימוש בניסויים בכלבים ובחתולים שהגיעו מהסגרים עירוניים.

להלן הקישור לנוסח המלא של האמנה:

רשימת 46 המדינות החברות במועצת אירופה (council of Europe), שבה חלה האמנה להגנת בעלי חיים המשמשים לניסויים מופיעה בקישור הזה:ארה”ב
ככלל, אין חקיקה פדראלית האוסרת על שימוש בבעלי-חיים מהסגרים או המחייבת שימוש כזה. לכל מדינה יש חוקים משלה. בחלק מהמדינות הדבר נתון לשיקול דעתו של מנהל הסגר, בחלקן יש חקיקה המחייבת העברת בעלי-חיים לניסויים, ובחלקן יש חקיקה האוסרת העברת כלבים וחתולים מהסגרים לניסויים. רשימה מלאה של המצב החוקי בכל אחת ממדינות ארה”ב, מופיעה בקישור הזה:
מעניין לראות שמרבית המדינות שבהן יש מחקר ביו רפואי רב במיוחד (למשל, מדינת ניו- יורק) אוסרות על העברת בעלי חיים מהסגרים לניסויים. בניו-יורק החוק מרחיק לכת עוד יותר, וגם אוסר על המעבדות שימוש בבעלי חיים שהגיעו מהסגרים, אפילו אם מדובר בהסגרים שמחוץ למדינת ניו-יורק.
סקירה כללית על סוגיית הניסויים בכלבים ובחתולים מתחנות הסגר בארה”ב, ניתן לראות במאמר שפורסם ע”י “ועדת רופאים וחוקרים למען רפואה אחראית” (PCRM):יפן
בתחילת 2003, לאחר חשיפה ציבורית של העברת כלבים וחתולים מתחנות הסגר למעבדות, החליטו ממשלות של שלושה מחוזות ביפן לאסור את העברת החיות למעבדות. מדובר ביותר מאלף חיות לשנה, שנשלחו למעבדות במחוזות אלה. יש לציין שביפן, שבה נערך מספר הניסויים הגדול ביותר בבעלי-חיים אחרי ארצות-הברית, אין חוק לפיקוח על הניסויים בבעלי-חיים – אפילו לא מראית-עין של פיקוח כמקובל בארצות-הברית (ובישראל).
(מקור: Japanese States to Ban Pound Seizure, LIBERATE, 11.3.03)
  
 
  
  המצב בישראלבתקנות הכלבת (מ-1934) הופיע סעיף שהתיר במפורש העברת בעלי-חיים מהסגרים לניסויים. ב-1994, בעקבות איום בבג”ץ ע”י האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים, החליט משרד החקלאות למחוק את הסייפא של הסעיף הרלבנטי בתקנות, כלומר, את הסייפא שאפשרה את העברת בעלי החיים מהסגרים לניסויים. למרות מחיקת הסעיף, נותרה ההחלטה אם להעביר או לא להעביר כלבים וחתולים למעבדות בידי הווטרינרים הרשותיים עצמם. הווטרינרים הרשותיים פעלו על פי צו מצפונם האישי. חלקם בחרו לא להעביר וחלקם כן.בטיוטת החוק להסדרת הפיקוח על כלבים שהגיש משרד החקלאות לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בשנת 2003, הופיע שוב סעיף המאפשר העברת כלבים למעבדות. בדיון שהתקיים בוועדה בנובמבר 2002, בעקבות התנגדות מספר חברי-כנסת (אברהם פורז, נעמי חזן, יוסי שריד, איתן כבל, נחמה רונן ואבשלום וילן), הוחלט למחוק את הסעיף הזה, ואכן,
החוק להסדרת הפיקוח על כלבים עבר ללא ציון האפשרות להעברת כלבים וחתולים מהסגרים למעבדות.למרות זאת, עדיין ישנם וטרינרים רשותיים שמעבירים כלבים וחתולים מתחנות ההסגר שבאחריותם למעבדות. העברת הכלבים והחתולים למעבדות נעשית בסתר, ללא ידיעת הציבור.

קריאה לפעולה!


1. אל תנטשו כלבים וחתולים! עשו כמיטב יכולתכם למציאת בתים לכלבים ולחתולים נטושים באמצעות ימי אימוץ, פרסומים באינטרנט, בחנויות מזון לחיות מחמד, המרפאות וטרינריות וכו’.2. חיילים! אם נמצאים בבסיסכם כלבים נטושים, אנא דווחו לנו או לעמותות אחרות על כלבים בבסיסכם, או נסו למצוא להם בתים מאמצים.


3. בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, בסעיף 6 ה) (1) כתוב:
“כלב שנמסר למאורת הרשות לפי סעיף קטן (ד)(3), ימסרו הרופא הווטרינר העירוני למערכת הביטחון או לגורם אחר שיקבע השר.”


אנא כיתבו לשר החקלאות ודירשו שיקבע בחוק איסור על העברת כלבים וחתולים מהסגרים למעבדות:
מר שלום שמחון, שר החקלאות: דרך המכבים, ת.ד. 30, בית דגן 50250, פקס: 03-9485835, דוא”ל: [email protected]