05/06/2006

אחת המטרות החשובות של “תנו לחיות לחיות” היא להביא לצמצום השימוש בבעלי-חיים בניסויים במוסדות המחקר. במקביל להעלאת המודעות הציבורית לאכזריות ולמיותרות של מרבית הניסויים המתקיימים בארץ, אנחנו פועלים גם לקידום הטמעת השימוש בחלופות מודרניות והומניות לניסויים בבעלי-חיים.
“תנו לחיות לחיות” יצרה קשר עם ארגון בינלאומי בשם InterNICH שפועל לקידום המודרניזציה של הוראה במדעי החיים בכל רחבי העולם, באמצעות תמיר לוסקי, הנציג הישראלי של הארגון.
במסגרת פעילותו לקידום השימוש בחלופות בישראל, תמיר לוסקי עורך ומתרגם לעברית מידע ומאמרים חדשים שמתפרסמים בשני כתבי-עת מובילים בעולם בתחום החלופות: ATLA ו-ALTEX, אודות חלופות חדשות בעולם.
אנחנו שמחים לפרסם באתר שלנו את מהדורת חודש מאי של  “חלופות 2006” שהופקה לאחרונה ע”י תמיר לוסקי, ומבטיחים להמשיך לפרסם את המהדורות הבאות שתופענה.

קישורים:
“חלופות 2006” מהדורת מאי 2006

לימודים ללא קורבנות – הוראה איכותית והומנית


תביעה: “אפשרו לי להשתמש בחלופות”


פס”ד: אין לחייב סטודנט לבצע ניסויים בבעלי-חיים