30/05/2016

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ”ד-1994

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע”ח – צער בע”ח – הגנה על בע”ח

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

איסור התעללות

Go

2

סעיף 2א

איסור נטישה של בעל חיים

Go

2

סעיף 2ב

איסור עקירת ציפורניים

Go

2

סעיף 3

איסור העבדת בעל חיים

Go

3

סעיף 4

איסור המתה ברעל

Go

3

סעיף 4א

איסור סירוב או מתן עדיפות במסירת בעלי חיים

Go

3

סעיף 5

הסמכת מפקחים

Go

3

סעיף 5א

סמכויות פיקוח

Go

3

סעיף 6

סמכויות אכיפה

Go

4

סעיף 6א

סיהוי הממונה והמפקחים

Go

4

סעיף 7

נאמן בעלי חיים

Go

4

סעיף 8

תפיסת בעל חיים

Go

4

סעיף 9

הודעה על תפיסה ושחרור

Go

4

סעיף 10

סייג להחזרת בעל חיים

Go

4

סעיף 11