27/02/2007

בדיון השתתפו חברי-כנסת: ח”כ מיכאל מלכיאור-יו”ר הוועדה, ח”כ יואל חסון, ח”כ רונית תירוש, ח”כ סילבן שלום, ח”כ אלכס מילר


ח”כ גדעון סער, ח”כ דב חנין, ח”כ יצחק גלנטי, ח”כ שלי יחימוביץ’.


 


נציגי משרד הבריאות, המועצה לניסויים בבע”ח, הסתדרות הרוקחים, והשירותים הווטרינריים הביעו התנגדותם להצעת החוק וביקשו לדחות אותה.


 


נציגי “תנו לחיות לחיות”, המשרד להגנת הסביבה ונציגים מעמותות נוספות למען זכויות בעלי חיים ציינו את חשיבות הצעת החוק וביקשו מחברי-הכנסת לאשר אותה ולהביאה כלשונה לקריאה ראשונה.


 


הצעת החוק אושרה פה אחד.


 


עמותת “תנו לחיות לחיות” מקדמת את הצעות החוק נגד ניסויים בבעלי-חיים בקוסמטיקה על-ידי פעילות ציבורית ופרלמנטרית. השתתפות מספר רב של חברי-כנסת בדיון היום מעידה על החשיבות הערכית של הצעות חוק אלה ועל העובדה המשמחת שנושא זכויות בעלי-חיים בכלל וניסויים בבעלי-חיים בפרט מקבל מקום בסדר היום הציבורי והפרלמנטרי של ישראל.