17/09/2009

המועצה לניסויים בבעלי-חיים, שהוקמה במטרה למנוע ניסויים מיותרים ולדאוג להפחתת הסבל הנגרם לבעלי-החיים במעבדות, שוב מועלת בתפקידה. למרות דרישות חוזרות ונשנות מהמועצה לאשר חלופות מוכרות בעולם, היא מסרבת בתוקף לאשרן, ולמעשה, במהלך 14 שנות קיומה היא לא אישרה אף חלופה.
באיחוד האירופי אישרו במהלך העשור האחרון 12 חלופות לניסויים בבעלי-חיים. בארה"ב אישרו ארבע חלופות. בישראל – אפס. להלן דוגמאות של שני ניסויים אכזריים שהחלופות להם מאושרות ומיושמות הן באיחוד האירופי והן בארה"ב:
הפקת נוגדנים חד-שבטיים: מדי שנה, משתמשים בישראל בכ-14,000 עכברים להפקת נוגדנים חד-שבטיים. בתהליך הזה מחוללים לעכברים מחלות קשות ושואבים מבטנם נוזלים בעזרת מחט עבה. לאחר סבל קשה שנמשך כחודשיים הורגים את העכברים ששרדו את המחלות ואת השאיבות התכופות המכאיבות. לפרקטיקה האכזרית הזו קיימות מספר חלופות אך הן לא אושרו בישראל.
מבדקי פירוגניות: מספר לא ידוע של ארנבונים משמשים לבדיקת פירוגניות (גרימת חום) של תרופות לפני צאתן לשוק. הארנבונים מוחזקים בסד, מולעטים בתרופה ומד-חום נעוץ בישבנם. הארנבונים מוחזקים כך למשך מספר ימים עד שבועות ולאחר מכן מומתים. גם לפרקטיקה זו קיימת חלופה אך היא אינה מאושרת בישראל.
בלחץ הארגונים למען בעלי-חיים, הקימה המועצה לניסויים בבעלי-חיים, לפני מספר שנים,  ועדה מיוחדת לבדיקת חלופות. הוועדה הזו פעלה למראית עין בלבד ולמעשה לא הניבה שום תוצאות מעשיות. ביוזמת עמותת "תנו לחיות לחיות", בחודש ספטמבר האחרון הופיע בפני המועצה ד"ר אנדרה מנשה מטעם ארגון אירופאי להטמעת חלופות, במטרה לשכנע את המועצה לאשר, לפחות, את שתי החלופות האלה. באותו מעמד החליט יו"ר המועצה, פרופ' אהוד זיו, שהוא אינו מאשר את החלופות להפקת נוגדנים חד-שבטיים, ולגבי החלופה למבדקי הפירוגניות הוא ימנה "ועדה מיוחדת לבדיקת הנושא".
ענת רפואה, ראש המחלקה להגנת בעלי-חיים במעבדות בעמותת "תנו לחיות לחיות": "התנהלותה השערורייתית של המועצה לניסויים בראשות פרופ' אהוד זיו מקוממת ביותר ומעלה חשדות מוצקים על אינטרסים זרים. במשך כל שנות קיומה, המועצה אינה פועלת למטרות שלשמן הוקמה. שורש הבעיה נעוץ בהרכב המוטה של המועצה – רוב מוחץ של נסיינים ויושב-ראש נסיין בבעלי-חיים. חייבים לשנות בחוק את הרכב המועצה – להוסיף נציגים של הארגונים למען בעלי-חיים (כיום ישנם רק 3 מתוך 23 נציגים במועצה) ולמנות שופט כיושב-ראש. חייבים גם לדרוש מהמועצה לאשר לאלתר את כל החלופות שאושרו באיחוד האירופי".

קריאה לפעולה!
אנא כתבו את מחאתכם לגורמים הבאים:
ח"כ הרב מיכאל מלכיאור, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת,
פקס 02-6753158
  [email protected]

ח"כ זבולון אורלב, יו"ר ועדת המדע של הכנסת,
פקס 02-6496192
 [email protected]

ח"כ יואל חסון, יו"ר השדולה למען בעלי החיים בכנסת,
פקס 02-6496106
[email protected]

מר יעקב בן יזרי, שר הבריאות,
רבקה 29 ירושלים 93461, פקס 02-6787662 
[email protected]

מר מיכה לינדנשטראוס, מבקר המדינה,
ת.ד. 1081, ירושלים 91010, פקס 02-6665204
[email protected]
 
אנא תרומתכם להמשך פעילותנו המשפטית, הפרלמנטרית והציבורית להגנת בעלי-חיים במעבדות

לכתבה ב-NRG : http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/796/187.html