15/03/2007

היוזמה לקיומו של דיון ציבורי משותף, יחד עם התומכים בניסויים, בנושא חשוב זה יצאה מאיתנו – עמותת “תנו לחיות לחיות”. ח”כ יואל חסון, יו”ר שדולת זכויות בעלי-חיים בכנסת, אשר נתן את ברכתו לעניין, דאג לתאם ולשלב את התומכים בניסויים בתוכנית הדיון ונראה היה שהדיון אכן יהיה משותף ומאוזן. אולם, לאחר מספר ימים של שיתוף פעולה הודיעו לפתע התומכים בניסויים כי לא יטלו חלק בדיון.


חרף הודעתם, החליט ח”כ יואל חסון לקיים את הדיון כמתוכנן. עם זאת, בעקבות לחצים מאסיביים שהופעלו על ידי בעלי עניין מהצד השני, החליט לבסוף ח”כ חסון לדחות את הדיון לחודש מאי 2007, וזאת בכפוף להתחייבותם ליטול חלק בדיון משותף במועד החדש.

קיום דיון משותף, בחסות השדולה לזכויות בעלי-חיים בכנסת ישראל, הוא צורך השעה. במסגרת הדיון שייערך במשכן הכנסת יוכלו הציבור ונבחריו להיחשף למגוון הדעות והעמדות ולקבל את המידע הכולל והמקיף ביותר בסוגיה.


תודה לחברי הכנסת ולמרצים אשר הביעו נכונות להציג עמדותיהם בדיון ותודה מקרב לב על ההיענות היפה שלכם להשתתף בדיון.


בברכת חג חירות שמח,


 עו”ד ראובן לדיאנסקי


מנכ”ל ויועץ משפטי


“תנו לחיות לחיות”